Senču prasmes

Projekts tika sagatavots ar tehniskās sagatavošanās atbalstu Nr. 18-00-A019.331-000004 “No senču amata prasmēm līdz inovatīviem kultūrtūrisma produktiem”, kura atbalsta summa bija 1961,51 EUR. Šī projekta ietvaros tika organizēta tikšanās Latvijā ar plānotajiem projekta partneriem.

Projekta nosaukums: No tradicionālām amata prasmēm līdz mūsdienu ilgtspējīgiem lauku tūrisma produktiem (From traditional skills to nowadays sustainable rural tourism products)

Projekta numurs: 18-00-A019.333-000017

Projekta statuss: noslēgts (14.12.2018. – 13.12.2021.)

Vadošais partneris: Aizkraukles rajona partnerība

Projekta partneri:

 • LAG Ziemia Bielska (Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska) – Polija,
 • LAG Heart of Slovenia (LAS Srce Slovenije) – Sovēnija,
 • LAG Lunca Prutului de Jos – Moldova,
 • LAG Kazbegi – Gruzija,
 • LAG Campidano – Itālija, Sardīnija.

Īstenotais finansējums: 75 703,35 EUR

Projekta mērķis ir veicināt jaunus un uzlabot esošos lauku tūrisma produktu ražotājus pārtikā un amatniecībā sadarbības partneru teritorijās.

Aktivitātes:

VIETĒJĀS aktivitātes:

 1. Mājražotāju un amatnieku kartēšana – datubāzes atjaunošana par esošiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un audzētājiem, mājražotājiem, tūrisma uzņēmējiem un amatniekiem.
 2. Dažādi interesanti semināri visā teritorijā, piemēram, par produkta dizainu, mārketingu, PVD prasībām, bioloģisko pārstrādi un ekosertifikātiem, loģistiku, uzņēmējdarbības pamatiem, radošumu un inovācijām u.c.
 3. Pārtikas un amatniecības lauku tūrisma produkta meklēšana un kapacitātes celšana esošajiem, vietējie pieredzes braucieni.
 4. Informatīvs izdevums jeb brošūra, kurā ir aprakstīti un parādīti mūsu teritorijas tūrisma pakalpojuma sniedzēji – 20 gab. latviešu un angļu valodā.
 5. 22 video rullīši par mūsu teritorijas tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, kas kalpo kā palīgs mārketinga aktivitātēs un tiek izplatīti sociālajos tīklos.

Ar sadarbības partneriem tiks īstenotas šādas KOPĒJĀS aktivitātes:

 1. Pieredzes apmaiņas braucieni vienam pie otra, lai redzētu, kā senču prasmes tiek pārņemtas citās sadarbības partneru teritorijās – Polija, Moldova, Gruzija, Slovēnija, Itālija. Katrs brauciens kopā ilgst 4 dienas un tajā piedalās 6 cilvēki – projektu vadītāja un 5 tūrisma produktu ražotāji (gan esošie, gan potenciālie).
 2. Starptautiskā kulinārā mantojuma Tirgus diena Kalna Ziedu sētā, kur ierodas visi projekta partneri ar saviem labākajiem piemēriem (produktiem), kas ir tikuši pārmantoti no senču prasmēm un mūsdienās tiek pasniegti kā jauni, moderni tūrisma produkti. Tirgus dienas laikā katra valsts gatavo savu tradicionālo ēdienu.
 3. Visa projekta rezultātā tiek izstrādāts kopīgs elektronisks materiāls (e-book), kurā katra valsts apraksta 4 savus labākos piemērus/ pieredzes (angļu valodā).

Vairāk informācijas pie projektu vadītājas Ilvijas Ašmanes (ilvija.asmane@aizkrauklespartneriba.lv), kur var iegūt papildus sīkāku informāciju.

Rezultāti

Tradicionālo amatu karte

INFORMATĪVAIS BUKLETS par mūsu teritorijas tūrisma pakalpojuma sniedzējiem

VIDEO atskats par Tirgus dienu Kalna Ziedos

Starptautiskā e-grāmata (angļu val.)

VIDEO par vietējiem tūrisma uzņēmējiem

Saraksts ar VIDEO youtube linkiem

Publicitātes raksts laikrakstā Staburags

Cooperation offer

20.06.2018. Pie mums viesojas projekta partneri no Polijas un Lietuvas

26.12.2018. Apstiprināts starptautiskais projekts par senču prasmēm

08.07.2019. Izsludināta pieteikšanās pieredzes apmaiņas braucienam uz Poliju!

14.09.2019. Baudot poļu viesmīlību projektā SENČU PRASMES

26.09.2019. Seminārs 9.oktobrī par EKO SERTIFIKĀTIEM un prasībām PĀRTIKAS PRODUKTU laišanai tirgū Aizkrauklē un Pļaviņās

14.10.2019. Tiek izsludināta pieteikšanās pieredzes apmaiņas braucienam uz SLOVĒNIJU

13.11.2019. Izstrādāta inovatīva digitālā karte “Tradicionālās amatu prasmes”

12.12.2019. Aicinām uz semināru Neretā par uzņēmējdarbības pamatiem un plāna izstrādi 7.janvārī

16.12.2019. Aicinām uz semināru Koknesē par tūrisma produktu un tūrisma tīkla izveidi 9.janvārī

16.12.2019. Iepazīstam “Senču prasmes” Slovēnijā

03.02.2020. Aicinām uz semināru par produkta mārketingu un noformējumu 13.februārī Aizkrauklē

09.02.2020. Tiek izsludināta pieteikšanās pieredzes apmaiņas braucienam uz Moldovu

13.02.2020. Seminārs par tiešo piegādi, tirdzniecību, eksportu un kooperatīviem 18.februārī Jaunjelgavā

13.02.2020. Seminārs par tūrisma produktu un digitālo mārketingu 20.februārī Skrīveros

29.02.2020. Senču prasmju projekta ietvaros būs iespēja uzlabot savu tūrisma produktu

02.03.2020. Seminārs par ekodizainu Koknesē 10.martā

28.07.2020. Seminārs par uzņēmējdarbību, radošumu un inovācijām krīzes un pēckrīzes apstākļos 6.augustā Aizkrauklē

11.07.2021. Moldovas brauciens 05-08.07.2021 projektā “Senču prasmes”

14.07.2021. Aicinām pieteikties braucienam uz Gruziju 02.-05.08.2021

01.08.2021. Iepazīt senču prasmes pa Jelgavas un Dobeles novadiem

08.08.2021. Pa Gruzijas kalniem 01.-05.08.2021. | Senču prasmes

18.08.2021. Starptautiskā kulinārā mantojuma tirgus diena Kalna Ziedu sētā 28.augustā

03.09.2021. Uzņemam viesus un rādām mūsu Senču prasmes

04.09.2021. Izdots informatīvais buklets par Partnerībā esošiem tūrisma pakalpojuma sniedzējiem

08.09.2021 Aicinām pieteikties pieredzes apmaiņas braucienam uz Itāliju, Sardīniju 27.09.-01.10.2021

07.10.2021 Sardīnijas saulē.. 27.09.-01.10.2021 | Senču prasmes

15.10.2021 Aicinām pieteikties tūrisma pakalpojuma sniedzējus video rullīša izveidei projekta ietvaros | Senču prasmes

07.12.2021. Senču prasmju NOSLĒGUMS zoom 09.12.2021

13.12.2021. Noslēdzies projekts SENČU PRASMES

 

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumu 19.3. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība atbalstu

Vairāk informācijas par ELFLA pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Tuvākie notikumi
Visi