Ilgtspējīgas lauku teritorijas

Projekts tiek īstenots ar Zviedru Institūta atbalstu (Swedish Institute Baltic Sea Cooperation).

Projekta nosaukums: “Ceļā uz ilgtspējīgām lauku teritorijām” (Transition Towards Resilient Countrysides around the Baltic Sea).

Projekta statuss: pabeigts (2021 – 2022)

Vadošais partneris: VRG Upplandsbygd LLU – Sweden

Projekta partneri:

 • Leader Ravakka – Finland
 • Leader Nordvästra skarabog – Sweden
 • Aizkraukle District Partnership – Latvia
 • Partnership for Rural and the Sea – Latvia
 • VVG Pajūrio kraštas – Lithuania
 • Estonian Rural Network – Estonia
 • Western Harju Partnership – Estonia
 • LAG Kodukant Läänema – Estonia

Īstenotais finansējums: aptuveni 50 000 EUR

Projekta mērķis ir izveidot vietējo rīcības grupu un citu interešu pārstāvības grupu tīklu Baltijas jūras reģionā, kas veidotu un stiprinātu sadarbību bio-ekonomikas un ilgtspējīgas attīstības sektoros, tai skaitā:

 • Attīstītu tādus kopīgus projektus, kas mazo biznesu veidotu ne tikai ilgtspējīgāku, bet arī konkurētspējīgāku, ņemot vērā jaunākās attīstības tendences pasaulē bio-ekonomikas jomā;
 • Izstrādātu metodes, kā visefektīvāk atbalstīt vietējo kopienu centienus ilgtspējīgai darbībai, kā piesaistīt vairāk cilvēku brīvprātīgajam darbam kopienas attīstībai, kā veicināt uzticību biedrībām un pārliecināt iedzīvotājus tajās iesaistīties;
 • Sniegtu starptautisku kontaktu iespējas mazajam biznesam un vietējām biedrībām;
 • Apmainītos ar labās prakses piemēriem saliedētu vietējo kopienu un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības veidošanā Baltijas jūras reģionā;
 • Ar savu darbību iesaistītos jaunās ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam (EUSBSR) ieviešanā.

Īstenotās aktivitātes projekta ietvaros:

 • Vebinārs VRG Padomes locekļiem – 01.03.2022., plkst. 16.00-18.00
 • Vebinārs “Ilgtspējība un planētas robežas mazajā uzņēmējdarbībā un brīvprātīgajā darbā” – 05.04.2022
 • Vebinārs “Ilgtspējīga attīstība mājražošanā” – 03.05.2022
 • Konference Zviedrijā, Uplandsbygd “Ilgtspējīga uzņēmējdarbība maza mēroga pārtikas ražošanā” 23.05.2022 – 26.05.2022
 • Vebinārs tīkla veidošanai starp visām līdz šim iesaistītajām pusēm – 07.09.2022
 • Pieredzes apmaiņas vizīte Latvijā, VRG “Laukiem un jūrai” teritorijā un mūsu teritorijā 19.09.2022 – 22.09.2022

 

23.02.2022. Partnerība iesaistās jaunā projektā “Ceļā uz ilgtspējīgām lauku teritorijām”

27.03.2022. Aicinām pieteikties vebināram par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību 05.04.2022 plkst.17.00

02.05.2022. Aicinām pieteikties vebināram par ilgtspējīgu mājražošanu 03.05.2022 plkst.16.00

08.06.2022. Uzņēmēji gūst pieredzi konferencē Zviedrijā

Tuvākie notikumi
Visi