Vērtēšana

Projektu izvērtēšanai ir divi posmi — pēc izvērtēšanas biedrībā (ilgst vienu mēnesi) stratēģijai atbilstošie projekti piecu dienu laikā tiek nodoti izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā. Tālāk detalizētu projektu izvērtēšanu veic Lauku atbalsta dienests (ilgst trīs mēnešus). Izvērtēšanas laikā notiek komunikācija ar pretendentu.

Stratēģijas komisija apstiprina projektu izvērtēšanas ekspertus 3 cilvēku sastāvā. Vairāk informācijas vērtēšanas NOLIKUMĀ.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Pirms lēmuma pieņemšanas par projekta apstiprināšanu, var tikt veikta pārbaude projekta īstenošanas vietā. Par pārbaudes veikšanu uz vietas vienojās projektu eksperti un SVVAS komisija, ja, vērtējot projekta iesniegumu, nav iespējams gūt pārliecību par projektā paredzētajām darbībām. Pārbaudes veikšanā uz vietas tiek veikta fotofiksācija un kontroles ziņojums.

 

Tuvākie notikumi
Visi