Aprites ekonomika

Projekts tika sagatavots ar tehniskās sagatavošanās atbalstu Nr. 17-00-A019.331-000009 “Bioekonomikas attīstība lauku reģionos”, kura atbalsta summa bija 2467,84 EUR. Šī projekta ietvaros tika segtas izmaksas, lai dotos uz projekta vadītāju tikšanos Igaunijā un Somijā.

Projekta nosaukums: Aprites ekonomika lauku reģionos. Global Eko – Inno Eko

Projekta statuss: noslēgts (20.06.2018. – 19.06.2022.)

Vadošais partneris: Aktiivinen Pohjois-Satakunta (Somija)

Projekta partneri:

 • LAG Western Harju Partnership (MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu) – Igaunija,
 • LAG Valle Umbra e Sibillini – Itālija,
 • LAG AD ELO – Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego – Portugāle,
 • LAG Campidano – Itālija, Sardīnija,
 • LAG Trasimeno Orvietano – Itālija.

Īstenotais finansējums: 79 114,16 EUR

Mērķi:

 • atbalstīt vietējos uzņēmējus ar starptautisko valstu sadarbības palīdzību;
 • uzlabot zināšanas par aprites ekonomiku un iedrošināt uzņēmumus izmantot to pamatprincipus uzņēmumu ražošanā un mārketingā;
 • iedrošināt jaunos uzņēmumus un jauniešus palikt lauku teritorijās un kļūt ekonomiski ilgtspējīgiem.

Plānotās aktivitātes un apraksts:

 • pieredzes apmaiņas braucieni pie projektu partneriem – visiem uzņēmējiem tiks dota iespēja pieteikties braucienam, izsludinot pieteikšanos mājaslapā;
 • zināšanu paaugstināšana par aprites ekonomiku;
 • esošās situācijas novērtējums par bioresursu pieejamību un kaskadēšanas potenciāla noteikšana, ieskaitot industriālās simbiozes iespējas, Aizkraukles rajona partnerības teritorijā;
 • lekciju cikls “Aprites ekonomika” dos iespēju izglītot ikvienu interesentu par šo tēmu dziļāk;
 • energopārvaldības sistēmas apmācības – tiek aicināti uzņēmēji, kuri tiek apmācīti par energoefektivitāti un resursu izmantošanu, koncentrējoties uz katra uzņēmuma specifiku un nepieciešamību.

Rezultāti:

PĒTĪJUMS “Aizkraukles rajona partnerības teritorijā pieejamo bioresursu izmantošanas potenciāla noteikšana aprites ekonomikas kontekstā”

E-book “Best practices” (angļu val.)

E-GRĀMATA “Labākās pieredzes stāsti aprites ekonomikā sadarbības partneru teritorijās (latviešu val.)

Noslēguma semināra prezentācija par projektu kopumā

Publicitātes raksts par projektu vietējā laikrakstā Staburags

Vairāk informācijas:

29.01.2018. Aizkraukles rajona partnerība dodas uz pirmo tikšanos projekta “Bioekonomikas attīstība lauku reģionos” ietvaros

28.02.2018. Aizkraukles rajona partnerība tiekas projekta “Bioekonomikas attīstība lauku reģionos” ietvaros Helsinkos

10.07.2018. Apstiprināts pirmais starptautiskais projekts par aprites ekonomiku

12.08.2018. Izsludināta pieteikšanās pirmajam pieredzes apmaiņas braucienam uz Somiju

25.09.2018. Pirmais pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju Aprites ekonomikas projekta ietvaros

21.01.2019. Nesēdi mājās! Nāc uzzini, kas ir bioekonomika un kāds ir bioresursu potenciāls Tavā teritorijā!

12.02.2019. Nākošā lekcija par bioekonomiku jau 21.februārī. Nenokavē!

20.02.2019. Izsludināta pieteikšanās pieredzes apmaiņas braucienam uz Itāliju!

08.04.2019. Lūkojot labākos aprites ekonomikas piemērus Itālijas videnē

10.04.2019. Veikts “Aizkraukles rajona partnerības” darbības teritorijas BIORESURSU POTENCIĀLA NOVĒRTĒJUMS

23.04.2019. Izsludināta pieteikšanās pieredzes apmaiņas braucienam uz Igauniju!

02.05.2019. Noslēdzies lekciju cikls “Aprites ekonomika”

11.06.2019. Lūkojot kaimiņzemes labākos piemērus bioekonomikā

02.10.2019. Partneru vizīte MŪSU teritorijā – rādām, cik tālu aprites ekonomika ir pie mums!

03.10.2019. Apmācības par ENERGOPĀRVALDĪBU UZŅĒMUMOS oktobrī un novembrī!

02.12.2019. Noslēgušās energopārvaldības apmācības

19.01.2020. Izsludināta pieteikšanās pieredzes apmaiņas braucienam uz Portugāli!

08.07.2020. Tapusi starptautiska e-grāmata ar labākajiem prakses piemēriem aprites ekonomikā

15.11.2021. Aprites ekonomika: labās prakses piemēri Portugālē

04.04.2022. Sardīnija – zaļās enerģijas zeme

14.04.2022. Aicinām uz vebināru par saules enerģijas izmantošanu 20.04.2022

23.05.2022. Iepazīstot Itālijas “zaļo sirdi” – pieredzes apmaiņas Umbrijā | Aprites ekonomika

09.06.2022. Aicinām uz NOSLĒGUMA pasākumu APRITES EKONOMIKAS projektā 14.06.2022 plkst.14.00

15.06.2022. Noslēdzies projekts APRITES EKONOMIKA

 

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumu 19.3. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība atbalstu.

Vairāk informācijas par ELFLA pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 

Tuvākie notikumi
Visi