Stratēģija 2023-2027

STRATĒĢIJA

1.PIELIKUMS

2.PIELIKUMS

KRITĒRIJI Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām (M1 Sekmēt vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tostarp veicinot klimatneitralitāti)

KRITĒRIJI Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošām iniciatīvām (M2 Atbalstīt lauku kopienu iniciatīvas, tai skaitā kopienas ar viedā ciema iezīmēm)

Prezentācija par Stratēģiju

Tuvākie notikumi
Visi