Kā kļūt par biedru?

Par Partnerības biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska vai Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Partnerības mērķa sasniegšanu, kas atbalsta un apņemas ievērot Partnerības statūtus, un kas savos statūtos noteiktā kārtībā nolēmusi kļūt par Partnerības biedru.

Ar Partnerības statūtiem ir iespējams iepazīties mājaslapas sadaļā STATŪTI

Lai fiziska persona kļūtu par Partnerības biedru, Partnerības Valdes priekšsēdētājam ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikums.

Lai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona kļūtu par Partnerība biedru, tai Partnerības Valdes priekšsēdētājam jāiesniedz rakstisks pieteikums, reģistrācijas apliecības un statūtu kopija un jāaizpilda Partnerības biedru reģistrācijas anketa.

Lai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona kļūtu par Partnerības biedru, tai Partnerības Valdes priekšsēdētājam jāiesniedz rakstisks pieteikums, tulkoti un notariāli apstiprināti statūti, jāaizpilda Partnerības biedru reģistrācijas anketa.

Reģistrācijas anketa juridiskām personām

Pieteikums fiziskām personām

Tuvākie notikumi
Visi