Īsās piegādes ķēdes

Projekta nosaukums: Bioloģiskā pārtika un ilgtspējīgas pārtikas piegādes ķēdes

Projekta statuss: īstenošanā (februāris, 2022 – jūnijs, 2024)

Vadošais partneris: LAG Heart of Slovenia – Slovēnija

Projekta partneri:

  • Aizkraukles rajona partnerība
  • Ziemia Bielska – Polija
  • LAG Campidano – Itālija
  • Aktion Osterbotten – Somija
  • Foreninten Refarm Linne – Zviedrija
  • Pajurio krastas – Lietuva

Mērķis ir veicināt bioloģiskās pārtikas ražošanu un patēriņu vietējās teritorijās, attīstīt vai modernizēt esošās īsās pārtikas piegādes ķēdes, apmainīties ar labo praksi starp sadarbības partneriem, lai īstenotu kopēju ES stratēģiju “No lauka līdz galdam” projekta teritorijās.

Tā kā šim projektam nav nacionālā projektu finansējuma, netiek īstenotas vietējās aktivitātes, kā tas ir citos projektos.

Vairāk informācijas:

23.10.2022. Īsās piegādes ķēdes – jauns projekts. Somijas pieredze.

06.11.2023. Īso piegādes ķēžu pieredze Lietuvā, Klaipēdas apkaimē

26.04.2024 Seminārs “Eiropas pieredze par īsajām pārtikas piegādes ķēdēm” 7.maijā (prezentācijas)

Tuvākie notikumi
Visi