Padome

Informācija atjaunota 22.07.2023

Partnerībā tiek ievērots atvērtības princips, ir iespēja piedalīties ikvienam. Partnerības augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru kopsapulce. Organizācijas veiksmīgai funkcionēšanai ir izveidota pārstāvju lēmējinstitūcija – partnerības Padome 21 cilvēka sastāvā, ko ievēl Biedru kopsapulce, ievērojot dažādu sociālo partneru un teritoriālo principu.

Padome ieceļ Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) Stratēģijas komisiju, kas sastāv no 5 locekļiem, no kuriem ne vairāk kā divi pārstāv Partnerības teritorijas pašvaldības.
Padomes izpildinstitūcija ir izpilddirektore/administratīvā vadītāja, ko ieceļ Padome, kas organizē Partnerības darbu, nodrošina Biedru sapulces un Padomes lēmumu izpildi, kā arī pārstāv Partnerību visās institūcijās.

Aizkraukles rajona partnerības izpildinstitūcija:

Alda Paura

Administratīvā vadītāja

Darbinieki:

Ilvija Ašmane

Projektu vadītāja

Jana Lužaite

Biroja administratore

Padomes sastāvs:

Nauris Beļūns

Biedrība “Saules sporta klubs”

Zane Sirmace-Liedskalniņa

Biedrība “Jauktā kora Aizkraukle biedrība”

Sandra Smona

Biedrība “Spuldzītes”

Ilze Seržāne

SIA “S&G Transserviss”

Valdis Drezovs

ZS “Lieknas”

Ansis Martinsons

SIA “ABERKALNS IT”

Jānis Zariņš

SIA “GFK centrs”

Anna Urtāne

SIA “Aventuss”

Vents Aperāns

SIA “Gretes” (lauksaimniecības pārstāvis)

Madara Vēvere

SIA “JIX”

Regīna Grīnblate

Lauku sieviešu pārstāve

Aivars Skābarnieks

SIA “ECOS”

Iveta Radziņa

Bauskas novada pašvaldība

Elita Kaņepēja

Aizkraukles novada pašvaldība

Keita Lūse

Jauniešu pārstāve

Gundega Zarāne

Aizkraukles rajona pašvaldība

SVVA komisija:

Mārtiņš Sotnieks

SIA “Rozīne”

Dace Grīsle

Biedrība “Koknesei”

Žanna Miezīte

Biedrība “Ērberģietes”

Kaspars Sniedzītis

Aizkraukles novada pašvaldība

Jānis Freimanis

SVVAS komisijas priekšsēdētājs

SIA “Digistars”

Tuvākie notikumi
Visi