Padome

Informācija atjaunota 22.07.2023

Partnerībā tiek ievērots atvērtības princips, ir iespēja piedalīties ikvienam. Partnerības augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru kopsapulce. Organizācijas veiksmīgai funkcionēšanai ir izveidota pārstāvju lēmējinstitūcija – partnerības Padome 21 cilvēka sastāvā, ko ievēl Biedru kopsapulce, ievērojot dažādu sociālo partneru un teritoriālo principu.

Padome ieceļ Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) Stratēģijas komisiju, kas sastāv no 5 locekļiem, no kuriem ne vairāk kā divi pārstāv Partnerības teritorijas pašvaldības.
Padomes izpildinstitūcija ir izpilddirektore/administratīvā vadītāja, ko ieceļ Padome, kas organizē Partnerības darbu, nodrošina Biedru sapulces un Padomes lēmumu izpildi, kā arī pārstāv Partnerību visās institūcijās.

Aizkraukles rajona partnerības izpildinstitūcija:

Alda Paura

Administratīvā vadītāja

Darbinieki:

Ilvija Ašmane

Projektu vadītāja

Jana Lužaite

Biroja administratore

Padomes sastāvs:

Jānis Bērziņš

SIA “Berico”

Zane Sirmace-Liedskalniņa

Biedrība “Jauktā kora Aizkraukle biedrība”

Ilze Seržāne

SIA “S&G Transserviss”

Aigars Ziemelis

Biedrība “Ziemeļu klints”

Ansis Martinsons

SIA “ABERKALNS IT”

Jānis Zariņš

SIA “GFK centrs”

Anna Urtāne

SIA “Aventuss”

Vents Aperāns

SIA “Gretes”

Madara Vēvere

ZS Gundegas

Regīna Grīnblate

Lauku sieviešu pārstāve

Valērija Noreika

Aizkraukles novada pašvaldība

Juris Rudovics

SIA “FORMENTOR”

Jānis Freimanis

SIA “Digistars”

Santa Bračka

Bauskas novada pašvaldība

Elita Kaņepēja

Aizkraukles novada pašvaldība

Keita Lūse

SIA “Skrīveru pārtikas kombināts”

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) KOMISIJA:

Sandra Smona

Biedrība “Spuldzītes”

Mārtiņš Sotnieks

SIA “Rozīne”

Dace Grīsle

Biedrība “Koknesei”

Žanna Miezīte

Biedrība “Ērberģietes”

Gundega Zarāne

Aizkraukles novada pašvaldība

SVVA Komisijas priekšsēdētāja

Tuvākie notikumi
Visi