LEADER

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Aizkraukles rajona partnerība īsteno LEADER pieeju jau TRĪS PERIODUS:

2009-2013

2014-2022 (periods 2014-2020, iekļauj arī pārejas periodu 2021-2022)

2023-2027

 

Tuvākie notikumi
Visi