Sadarbības tilts pār Daugavu

Projekta nosaukums: “Sadarbības tilts pār Daugavu”

Projekta numurs: 2022.LV/NVOF/MIC/026/01

Finansējums: Latvijas valsts budžeta finansēta programma „NVO fonds”

Īstenošanas laiks: 01.03.2022. – 31.10.2022.

Projekta finansējums: 10 000.00 EUR

Atbalsta intensitāte: 100%

Projekta īstenošanas vieta: Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorija

Projekta mērķis ir veicināt Partnerības teritorijā esošo biedrību sadarbību savā starpā un aktivizēt jaunu līderu iesaisti biedrībās, tādā veidā veicinot pilsonisko līdzdalību attālās lauku teritorijās.

Projekta aktivitātes:

  • Pieredzes braucieni starp biedrībām, savienojot abus Daugavas krastus – grafiks un darba kārtības pieejamas ŠEIT,
  • Kopīga sadarbības dokumenta izveide “Sadarbības nodomu protokols par lauku kopienu ilgtspēju”,
  • Noslēguma pasākums, kurā tiekas iesaistītie kopienu un pašvaldību pārstāvji un oficiāli paraksta izveidoto dokumentu.

Rezultātā tiks izstrādāts dokuments nākotnes sadarbības veicināšanai, kuru būs parakstījušas iesaistītās puses, lai nākotnē NVO sektors darbotos vienoti kopā vienā virzienā.

Projekta tiešā mērķa grupa ir aktīvie Partnerības lauku kopienu pārstāvji un biedrības, kas piedalīsies pieredzes apmaiņas braucienos, “Sadarbības nodomu protokola par lauku kopienu ilgtspēju” izstrādē un noslēguma pasākumā. Netiešā mērķa grupa ir visi Partnerības teritorijas iedzīvotāji, kuri tiks ietekmēti aktīvo lauku kopienu un biedrību darbības rezultātā.

Parakstīts SADARBĪBAS MEMORANDS starp Aizkraukles novada pašvaldību un nevalstisko sektoru.

Sadarbības memoranda RĪCĪBAS PLĀNS 2023./2024/gadam.

30.06.2022. Aicinām braukt pieredzes apmaiņā uz Kokneses apvienības biedrībām 07.07.2022

11.07.2022. Pieredzes apmaiņas braucienu grafiks un darba kārtības #NVOfonds2022

09.10.2022. Projekta “Sadarbības tilts pār Daugavu” NOSLĒGUMS 19.10.2022 Likteņdārzā

22.10.2022. Noslēdzies projekts “Sadarbības tilts pār Daugavu”

Tuvākie notikumi
Visi