Biedri

Nr.p.k. Pārstāvis Biedrs
1 Kaspars Sniedzītis Aizkraukles novada pašvaldība
2 Gundega Zarāne Aizkraukles novada pašvaldība
3 Elita Kaņepēja Aizkraukles novada pašvaldība
4 Iveta Radziņa Vecumnieku novada pašvaldība
5 Jānis Freimanis SIA “Digistars”
6 Jānis Zariņš SIA “GFK centrs”
7 Aivars Skābarnieks
SIA “ECOS”
8 Madara Vēvere SIA “JIX”
9 Vents Aperāns SIA “Gretes” (lauksaimniecības pārstāvis)
10 Anna Urtāne SIA “Aventuss”
11 Mārtiņš Sotnieks SIA “Rozīne
12 Ansis Martinsons SIA “ABERKALNS IT”
13 Aivars Stivriņš SIA “Tail”
14 Ilze Seržāne SIA “S&G Transserviss”
15 Sandra Smona Biedrība “Spuldzītes”
16 Dace Grīsle Biedrība „Koknesei”
17 Žanna Miezīte Biedrība „Ērberģietes”
18 Nauris Beļūns Biedrība “Saules sporta klubs”
19 Zane Sirmace- Liedskalniņa Biedrība “Jauktā kora Aizkraukle biedrība”
20 Regīna Grīnblate Fiziska persona
21 Keita Lūse Jauniešu pārstāve
22 Ineta Sproģe Fiziska persona
23 Andris Zeps Biedrība “Laime saimē”
24 Atis Duks Biedrība „Mednieku klubs “Vecmēmele””
25 Udo Pērsis SIA “BRZA Agro”
26 Brigita Čebatarova Fiziska persona
27 Zemgus Vītoliņš Biedrība “Tenisa klubs AIZKRAUKLE”
28 Ilze Ozoliņa Fiziska persona
29 Liena Puķīte IK Jānis Korņilovs
30 Iveta Kroiča SIA “Veti Plus”
31 Ieva Klauža SIA “Vējkalni-Miki”
32 Guna Zablocka Biedrība “Daugavas ielejas”
33 Dzintra Cepure Biedrība “Kalnaziedu godi”
34 Signe Sniedze Biedrība “Austras biedrība”
35 Ilze Pabērza Biedrība “Bites”
36 Andra Simanova Biedrība “Ekociemats”
37 Evita Jirjena Biedrība “Greblis”
38 Kārlis Slavietis Mednieku klubs “Koknesis”
39 Jānis Bērziņš Mednieku klubs “Ķepainis”
40 Dzintra Noreika Biedrība “Pumpuriņi”
41 Iveta Ločmele Biedrība “Staburags”
42 Arvīds Pīpkalējs Biedrība “Sporta klubs “Vietalva””
43 Ināra Vītola Biedrība “Stendera klubs”
44 Ruta Plūme Biedrība “Aizkraukles novada pensionāru biedrība”
45 Iveta Krastiņa Biedrība “Kopsolis”
46 Raina Līcīte Biedrība “Irsis”
47 Kristīne Rulle Biedrība “Klintaines Dzirnas”
48 Lidija Ozoliņa Biedrība “Upmales mantinieki”
49 Diāna Ruģele Biedrība “Valles klēts”
50 Iveta Arāja Biedrība “Vēveri”
51 Agita Pērse Biedrība “Zaļais Pulss”
52 Uldis Kalniņš Fiziska persona
53 Aldis Jansons Biedrība “Skrīveru teātris”
54 Irēna Romanovska IK IR foto
55 Anita Ostrovska Biedrība “Aizkraukles reģionālā tautskola”
56 Oskars Ēķis Biedrība “Savējie M”
57 Ita Lejiņa Fiziska persona
58 Raitis Ungurs SIA “Lielkalni R”
59 Zane Romānova Biedrība “Vecāki Aizkrauklei”
60 Jānis Bērziņš SIA “Berico”
61 Anita Tepfere SIA “Kokneses Aizkraukles jahtklubs”
62 Ilma Svilāne Biedrība “Sēļu klubs”
63 Lilija Ziediņa Fiziska persona
64 Rihards Dīcis SIA “Recorp”
65 Valdis Drezovs ZS “Lieknas”
66 Inguna Kondrāte SIA “Zeme LAB”
67 Jānis Vaivars ZS “Ragāres”

 

Tuvākie notikumi
Visi