Sēlijas salas

Projekta nosaukums: „Sēlijas salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā

Projekta statuss: pabeigts (2017-2019)

Vadošais partneris: Lauku partnerība “Sēlija”

Projekta partneri: Aizkraukles rajona partnerība un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerība “Kaimiņi”

Apstiprinātais finansējums: 79 606.80 EUR

Mērķi:

  • Veicināt līdzsvarotu ekonomisko un sociālo attīstību Sēlijas teritorijā, aktivizējot Sēlijas mazās apdzīvotās vietas – „salas”;
  • Sekmēt uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību reģionālā līmenī, kā arī kopējo reģiona atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī;
  • Uzlabot „salu” ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu tūrisma produktu un kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā ir tradicionālās vērtības un vienota koncepcija.

Plānotās aktivitātes un apraksts:

  • Projekta darbības norisināsies mazajās lauku apdzīvotajās vietās visā Sēlijas teritorijā, kopumā 17 „Salās” : Ilūkstes novadā – Dvietē, Eglainē, Subatē; Aknīstes novadā – Asarē, Gārsenē; Jēkabpils novadā – Zasā, Dignājā, Kaldabruņā; Salas novadā – Biržos, Sēlpilī; Viesītes novadā – Elkšņos, Saukā, Ritē; Neretas novadā – Mazzalvē, Pilskalnē; Jaunjelgavas novadā – Staburagā, Secē;
  • Semināri/darbnīcas/diskusijas, kuru laikā „Salas” izveidos savus tematiskā tūrisma produktus, jaunizveidoto tūrisma produktu prezentācijas pasākumi 17 „Salās”, vienota tūrisma bukleta izstrādāšana un izdošana visai Sēlijas teritorijai, kā arī stratēģiskās plānošanas dokumentu izstrāde, tūrisma jomas profesionāļu konsultācijas, situācijas izvērtējums un mācību materiālu sagatavošana.

Vairāk informācijas:

Tīmekļa vietnē Facebook.com ir sava lapa, kur var sekot līdzi visiem aktuālajiem notikumiem: https://www.facebook.com/selijassalas/

BUKLETA ELEKTRONISKĀ VERSIJA

08.12.2017. Lauku atbalsta dienests apstiprinājis triju Sēlijas Lauku partnerību sadarbības projektu “Sēlijas Salas”

08.01.2018. Janvārī un februārī notiks „Dzīvo stāstu dienas” Sēlijā

10.06.2018. Jūnijā notiks interaktīvi un praktiski semināri par viesmīlību un tūrismu Sēlijas Salās

24.01.2019. Ceļiniek, piestāj 17 jaunās salās Sēlijā!

28.06.2019. Aicinām visus uz Sēlijas salas STABURAGS atklāšanas pasākumu

04.07.2019. Atklāšanas pasākums Staburagā pulcē vietējos iedzīvotājus

01.08.2019. Sēlijas vārtu godināšana Ērberģes muižā

13.08.2019. Aicinām uz “Muižu zemju medus salas” atklāšanas pasākumu PILSKALNĒ 16.augustā

23.08.2019. Medus ceļš Pilskalnē

26.08.2019. 30.augustā aicinām uz Zivju salu SECĒ!

06.09.2019. Seces – ZIVJU SALAS atklāšanas pasākums

 

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumu 19.3. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība atbalstu.

Vairāk informācijas par ELFLA pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Tuvākie notikumi
Visi