Informatīvie izdevumi par projektiem

Publicitātes nolūkos apkopojam informāciju par realizētajiem LEADER projektiem otrajā plānošanas periodā 2014-2020. Tiek izdotas 4 avīzes reizi pusgadā. Pakalpojumu izpilda laikraksts “Staburags”.

Papīra formā avīzes pieejamas Aizkraukles rajona partnerības birojā un vietējās novadu bibliotēkās vai domes ēkās.

1.izdevums – 2018.gada I pusgads

2.izdevums – 2018.gada II pusgads

3.izdevums – 2019.gada I pusgads

4.izdevums – 2019.gada II pusgads

Tuvākie notikumi
Visi