Iedzīvotāju stiprināšana par pilsonisko līdzdalību

Projekta nosaukums: “Iedzīvotāju stiprināšana par pilsonisko līdzdalību Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijā”.

Projekta numurs: 2021.LV/NVOF/MIC/031/10

Finansējums: Latvijas valsts budžeta finansēta programma „NVO fonds”

Īstenošanas laiks: 01.02.2021. – 20.11.2021.

Projekta finansējums: 6460,64 EUR

Atbalsta intensitāte: 100%

Projekta īstenošanas vieta: Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorija

Projekta mērķis ir veidot izpratni par pilsonisko līdzdalību lēmumu pieņemšanā un līdzdarbības veidiem, kā arī veicināt savstarpējo sadarbību starp iedzīvotājiem un biedrībām.

Projekta aktivitātes:

  • pētījums par nevalstisko sektoru Partnerības darbības teritorijā,
  • sešas NVO domnīcas novados,
  • divi pieredzes apmaiņas braucieni pie citām NVO,
  • divi semināri par iedzīvotāju tiesībām iedzīvotāju valdēs un lauku cilvēku līdzdalības rīkiem,
  • noslēguma pasākums.

Sagaidāmie rezultāti:

  • tiks veicināta iedzīvotāju izpratne par līdzdalību;
  • palielināsies informētība par iedzīvotāju valdēm, kolektīvo iesniegumu, līdzdalības budžetu;
  • izstrādāti ieteikumi jeb vadlīnijas iedzīvotāju valdēm, kas ir specifiski tieši mūsu jaunajam Aizkraukles novadam;
  • izstrādāta informatīva infolapa, kas tiks izplatīta Partnerības teritorijā;
  • izveidota mājaslapas sadaļa par nevalstisko sektoru.

Projekta tiešā mērķa grupa ir aktīvie Partnerības teritorijas iedzīvotāji un biedrības, kas tiks iesaistīti projekta organizētajās aktivitātēs. Netiešā mērķa grupa ir visi Partnerības teritorijas iedzīvotāji, kuri tiks ietekmēti aktīvo iedzīvotāju un biedrību darbības rezultātā.

REZULTĀTI:

PĀRSKATS par NVO sektoru (pdf)

Domnīcās izteikto viedokļu apkopojums (pdf)

INFOLAPA iedzīvotājiem par līdzdalības iespējām (pdf)

Noslēgumā sniegtās prezentācijas:

Projektu vadītāja Ilvija Ašmane par projektu un iedzīvotāju padomēm – prezentācija pdf

Jana Lužaite par nevalstiskā sektora pārskata rezultātiem – prezentācija pdf

Moderators Āris Ādlers par domnīcu secinājumiem – prezentācija pdf

PUBLICITĀTES RAKSTI:

16.03.2021 Uzsākam īstenot projektu ar aktivitātēm nevalstiskajā sektorā

14.06.2021 Projekta ietvaros tapis pārskats par NVO sektoru

04.09.2021 Aicinām vietējos iedzīvotājus uz sarunu!

15.09.2021 Partnerība tiekas ar novadu iedzīvotājiem

18.09.2021 Aicinām uz semināriem 24.septembrī un 8.oktobrī

20.09.2021 Aicinām pieteikties pieredzes apmaiņas braucienam 29.septembrī uz Olaini un Mežiniekiem

08.10.2021 Jauna pieredze Jaunolainē un Mežiniekos

13.10.2021 Semināri aktīviem iedzīvotājiem

14.10.2021 Aicinām pieteikties pieredzes apmaiņas braucienam 19.oktobrī uz Sēliju

28.10.2021 Noslēguma pasākums NVO fonda projektā tiešsaistē 04.11.2021

16.11.2021 Noslēdzies NVO fonda 2021 projekts – tapusi infolapa par iedzīvotāju līdzdalības iespējām

Tuvākie notikumi
Visi