Starptautiskie projekti

Vietējām rīcības grupām ir pieejams atbalsts starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai (19.3. aktivitāte). Pasākumu apraksts šeit. Regulējošie Ministru kabineta noteikumi Nr. 238.

Aizkraukles rajona partnerība īstenojusi šādus starptautiskos sadarbības projektus ar ELFLA atbalstu:

Aprites ekonomika

Senču prasmes

Papildus tam tiek īstenots projekts, kuru atbalsta Zviedru Institūts:

Ilgtspējīgas lauku teritorijas

 

 

Tuvākie notikumi
Visi