Senču prasmes

Projekta nosaukums: No senču amata prasmēm līdz inovatīviem kultūrtūrisma produktiem

Projekta statuss: apstiprināts tehniskās sagatavošanās atbalsts un šobrīd tiek gatavots projekta pieteikums

Vadošais partneris: Aizkraukles rajona partnerība

Projekta partneri: tiek meklēti

Apstiprinātais finansējums: 2640.00 EUR (sagatavošanās fāzei)

Mērķis ir veicināt jaunu amatniecības, mājražošanas un lauku tūrisma uzņēmumu izveidošanos sadarbības partneru teritorijās (VRG), veicinot ilgtspējīgu reģionu attīstību un veidot inovatīvus produktus, kas atbilst kultūrtūrisma nozares interesēm.

Plānotās aktivitātes un apraksts:

  • amatnieku un mājražotāju festivāls kultūrtūrisma attīstībai,
  • mācības (semināri, konsultācijas, e-konferences u.c. ) par inovācijām un inovatīviem pakalpojumiem/produktiem,
  • pieredzes gūšana un jaunu sadarbības partneru tīklošanās,
  • pētījums, pētījumu rezultātu analīze, aptaujas amatnieku, mājražotāju vidū un sabiedrības dažādām grupām.

Vairāk informācijas pie projektu vadītājas Ilvijas Ašmanes (ilvija.asmane@aizkrauklespartneriba.lv), kur droši variet iesūtīt savas idejas un vēlmes projekta ietvaros.

Cooperation offer

20.06.2018. Pie mums viesojas projekta partneri no Polijas un Lietuvas

Tuvākie notikumi
Visi