Aprites ekonomika

Projekta nosaukums: Aprites ekonomika lauku reģionos. Global Eko – Inno Eko

Projekta statuss: apstiprināts un notiek īstenošana

Vadošais partneris: Aktiivinen Pohjois-Satakunta (Somija)

Projekta partneri: MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu (Western Harju Partnership) – Igaunija, Gal Valle Umbra e Sibillini – Itālija, LAG AD ELO – Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego – Portugāle, LAG Campidano – Itālija, Sardīnija

Apstiprinātais finansējums: 79 476.39 EUR

Mērķi:

  • atbalstīt vietējos uzņēmējus ar starptautisko valstu sadarbības palīdzību;
  • uzlabot zināšanas par aprites ekonomiku un iedrošināt uzņēmumus izmantot to pamatprincipus uzņēmumu ražošanā un mārketingā;
  • iedrošināt jaunos uzņēmumus un jauniešus palikt lauku teritorijās un kļūt ekonomiski ilgtspējīgiem.

Plānotās aktivitātes un apraksts:

  • pieredzes apmaiņas braucieni pie projektu partneriem – brauciens kopā paredzēts 4 dienas: pirmā turpceļam, otrā seminārs, trešā apskates vizītes pie uzņēmējiem, ceturtā mājupceļš. Kopā 5 cilvēki – projektu vadītāja un 4 uzņēmēji. Skaits var arī mainīties atkarībā no apstākļiem un pieteikumu skaita. Visiem uzņēmējiem tiks dota iespēja pieteikties braucienam, izsludinot pieteikšanos mājaslapā;
  • zināšanu paaugstināšana par aprites ekonomiku un ekoinovācijām;
  • esošās situācijas novērtējums par bioresursu pieejamību un kaskadēšanas potenciāla noteikšana, ieskaitot industriālās simbiozes iespējas, Aizkraukles rajona partnerības teritorijā;
  • lekciju cikls “Aprites ekonomika” dos iespēju izglītot ikvienu interesentu par šo tēmu dziļāk;
  • energopārvaldības sistēmas apmācības, kuru laikā tiek iedalītas divas lielas grupas: kokapstrāde un pārtikas rūpniecība. Tiek atlasīti uzņēmēji, kuri tiek apmācīti par energoefektivitāti un resursu izmantošanu, koncentrējoties uz katra uzņēmuma specifiku un nepieciešamību.

Vairāk informācijas:

29.01.2018. Aizkraukles rajona partnerība dodas uz pirmo tikšanos projekta “Bioekonomikas attīstība lauku reģionos” ietvaros

28.02.2018. Aizkraukles rajona partnerība tiekas projekta “Bioekonomikas attīstība lauku reģionos” ietvaros Helsinkos

10.07.2018. Apstiprināts pirmais starptautiskais projekts par aprites ekonomiku

12.07.2018. Izsludināta pieteikšanās pirmajam pieredzes apmaiņas braucienam uz Somiju

25.09.2018. Pirmais pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju Aprites ekonomikas projekta ietvaros

21.01.2019. Nesēdi mājās! Nāc uzzini, kas ir bioekonomika un kāds ir bioresursu potenciāls Tavā teritorijā!

12.02.2019. Nākošā lekcija par bioekonomiku jau 21.februārī. Nenokavē!

20.02.2019. Izsludināta pieteikšanās pieredzes apmaiņas braucienam uz Itāliju!

Tuvākie notikumi
Visi