Ilgtspējīgas lauku teritorijas

Projekts tiek īstenots ar Zviedru Institūta atbalstu (Swedish Institute Baltic Sea Cooperation).

Projekta nosaukums: “Ceļā uz ilgtspējīgām lauku teritorijām” (Transition Towards Resilient Countrysides around the Baltic Sea).

Projekta statuss: īstenošanā no 2021.gada oktobra

Vadošais partneris: VRG Upplandsbygd LLU – Sweden

Projekta partneri:

 • Leader Ravakka – Finland
 • Leader Nordvästra skarabog – Sweden
 • Aizkraukle District Partnership – Latvia
 • Partnership for Rural and the Sea – Latvia
 • VVG Pajūrio kraštas – Lithuania
 • Estonian Rural Network – Estonia
 • Western Harju Partnership – Estonia
 • LAG Kodukant Läänema – Estonia

Īstenotais finansējums: aptuveni 50 000 EUR

Projekta mērķis ir izveidot vietējo rīcības grupu un citu interešu pārstāvības grupu tīklu Baltijas jūras reģionā, kas veidotu un stiprinātu sadarbību bio-ekonomikas un ilgtspējīgas attīstības sektoros, tai skaitā:

 • Attīstītu tādus kopīgus projektus, kas mazo biznesu veidotu ne tikai ilgtspējīgāku, bet arī konkurētspējīgāku, ņemot vērā jaunākās attīstības tendences pasaulē bio-ekonomikas jomā;
 • Izstrādātu metodes, kā visefektīvāk atbalstīt vietējo kopienu centienus ilgtspējīgai darbībai, kā piesaistīt vairāk cilvēku brīvprātīgajam darbam kopienas attīstībai, kā veicināt uzticību biedrībām un pārliecināt iedzīvotājus tajās iesaistīties;
 • Sniegtu starptautisku kontaktu iespējas mazajam biznesam un vietējām biedrībām;
 • Apmainītos ar labās prakses piemēriem saliedētu vietējo kopienu un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības veidošanā Baltijas jūras reģionā;
 • Ar savu darbību iesaistītos jaunās ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam (EUSBSR) ieviešanā.

 

Plānotās aktivitātes projekta ietvaros:

 • Vebinārs VRG Padomes locekļiem – 01.03.2022., plkst. 16.00-18.00
 • Vebinārs “Ilgtspējība un planētas robežas mazajā uzņēmējdarbībā un brīvprātīgajā darbā” – 05.04.2022
 • Vebinārs “Ilgtspējīga attīstība mājražošanā” – 03.05.2022
 • Konference Zviedrijā, Uplandsbygd “Ilgtspējīga uzņēmējdarbība maza mēroga pārtikas ražošanā” 23.05.2022 – 26.05.2022

Tuvākie notikumi
Visi