Lekciju cikla “Aprites ekonomika” 5.lekcija

27.01.2019.

Lekciju tēmas:

Industriālā simbioze, kaskadēšana
Bioresursu kaskadēšanas potenciāls Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijā
Vides un energopārvaldība

 

Projekts Nr. 18-00-A019.333-000003 “Aprites ekonomika lauku reģionos. Global Eko – Inno Eko”

Tuvākie notikumi
Visi