Lekciju cikla “Aprites ekonomika” 4.lekcija

27.01.2019.

Lekciju tēmas:

Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
Inovatīvi risinājumi resursu atgūšanā un izmantošanā
Patēriņa nozīme aprites ekonomikā
Ekodizains

 

Projekts Nr. 18-00-A019.333-000003 “Aprites ekonomika lauku reģionos. Global Eko – Inno Eko”

Tuvākie notikumi
Visi