Lekciju cikla “Aprites ekonomika” 6.lekcija

27.01.2019.

Lekciju tēmas:

Zaļais iepirkums
Ietekmes uz vidi un klimatu mazināšana
Rekomendācijas Aizkraukles rajona partnerības teritorijas kapacitātes stiprināšanai bioresursu veiksmīgai izmantošanai un pārvaldībai atbilstoši aprites ekonomikas pamatprincipiem

 

Projekts Nr. 18-00-A019.333-000003 “Aprites ekonomika lauku reģionos. Global Eko – Inno Eko”

Tuvākie notikumi
Visi