Tiek izsludināta 9.kārta uzņēmējdarbībai 17.12.2021 – 17.01.2022

14.12.2021.

Informējam, ka ir jaunas projekta iesnieguma veidlapas EPS sistēmā!

MK not. 590 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Sludinājums (ar grozītajiem vērtēšanas kritērijiem pārejas periodam 2021-2022)

Aktuālā  SVVA Stratēģija – ar pārejas perioda grozījumiem

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai R1

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai R2

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai R3

Palīgs cenu aptaujas veikšanai

Ieteikumi RISKU ANALĪZEI

Ieteikumi MĀRKETINGAM

Ieteikumi NAUDAS PLŪSMAS aprēķinam

PROJEKTA IESNIEGUMS UN VISA AR TO SAISTĪTĀ DOKUMENTĀCIJA TIEK SNIEGTA TIKAI ELEKTRONISKĀ VEIDĀ EPS SISTĒMĀ!

Palīgmateriāli jaunās projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un cita skaidrojošā metodika atrodama šeit:

Lauku atbalsta dienesta mājaslapā, zem sadaļas “Rokasgrāmatas”

LAD sagatavots metodiskais materiāls, kā pareizi aizpildīt veidlapu – EPS rokasgrāmata uzņēmējdarbības projektiem

 

Konsultācijas par projekta sagatavošanu aicinām veikt attālināti – nodrošināsim zoom pieejas saiti vai pa tālruņiem:

Administratīvā vadītāja Alda Paura – 29487108

Projektu vadītāja Ilvija Ašmane – 28367981

 

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi