Seminārs par LEADER Neretā

25.02.2019.

Informācija par projektu iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Nereta, Rīgas iela 1, Neretas novada domes sēžu zāle

Plkst. 11.00 – 14.00

Tuvākie notikumi
Visi