Seminārs par LEADER Pļaviņās

25.02.2019.

Informācija par projektu iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Pļaviņas, Daugavas iela 49,  Pļaviņu kultūras centrs

Plkst. 16.00 – 19.00

Tuvākie notikumi
Visi