Lekciju cikla “Aprites ekonomika” 3.lekcija

27.01.2019.

Lekciju tēmas:

Atkritumu un atlikumu izmantošana energosektorā: resursu pieejamība
Atkritumu un atlikumu izmantošana energosektorā: tehnoloģiskie aspekti
Alternatīvo energoresursu izmantošanas iespējas

 

Projekts Nr. 18-00-A019.333-000003 “Aprites ekonomika lauku reģionos. Global Eko – Inno Eko”

Tuvākie notikumi
Visi