Lekciju cikla “Aprites ekonomika” 2.lekcija

27.01.2019.

Lekciju tēmas:

Bioekonomikas definīcijas un pamatjēdzieni. Bioekonomikas stratēģija 2030
Transdisciplināra bioekonomikas izpratne
Bioresursi un to izmantošana. Inovatīvi risinājumi
Bioresursu pārstrādes tehnoloģiskie aspekti. Biotehnoloģijas

 

Projekts Nr. 18-00-A019.333-000003 “Aprites ekonomika lauku reģionos. Global Eko – Inno Eko”

Tuvākie notikumi
Visi