Uzsākam īstenot projektu ar aktivitātēm nevalstiskajā sektorā

16.03.2021.

Aizkraukles rajona partnerība ir uzsākusi īstenot jaunu projektu “Iedzīvotāju stiprināšana par pilsonisko līdzdalību Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijā”.

Projekta mērķis ir veidot izpratni par pilsonisko līdzdalību lēmumu pieņemšanā un līdzdarbības veidiem, kā arī veicināt savstarpējo sadarbību starp iedzīvotājiem un biedrībām.

Projekta aktivitātes:

  • pētījums par nevalstisko sektoru Partnerības darbības teritorijā,
  • sešas NVO domnīcas novados,
  • divi pieredzes apmaiņas braucieni pie citām NVO,
  • divi semināri par iedzīvotāju tiesībām iedzīvotāju valdēs un lauku cilvēku līdzdalības rīkiem,
  • noslēguma pasākums.

Sagaidāmie rezultāti:

  • tiks veicināta iedzīvotāju izpratne par līdzdalību;
  • palielināsies informētība par iedzīvotāju valdēm, kolektīvo iesniegumu, līdzdalības budžetu;
  • izstrādāti ieteikumi jeb vadlīnijas iedzīvotāju valdēm, kas ir specifiski tieši mūsu jaunajam Aizkraukles novadam;
  • izstrādāta informatīva infolapa, kas tiks izplatīta Partnerības teritorijā;
  • izveidota mājaslapas sadaļa par nevalstisko sektoru.

Projekta tiešā mērķa grupa ir aktīvie Partnerības teritorijas iedzīvotāji un biedrības, kas tiks iesaistīti projekta organizētajās aktivitātēs. Netiešā mērķa grupa ir visi Partnerības teritorijas iedzīvotāji, kuri tiks ietekmēti aktīvo iedzīvotāju un biedrību darbības rezultātā.

Visas projekta aktivitātes un rezultāti būs skatāmi šeit: http://aizkrauklespartneriba.lv/nevalstiskas-organizacijas/

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi