Nevalstiskās organizācijas

Projekta nosaukums: “Iedzīvotāju stiprināšana par pilsonisko līdzdalību Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijā”.

Projekta numurs: 2021.LV/NVOF/MIC/031/10

Finansējums: Latvijas valsts budžeta finansēta programma „NVO fonds”

Īstenošanas laiks: 01.02.2021. – 20.11.2021.

Projekta finansējums: 7000 EUR

Atbalsta intensitāte: 100%

Projekta īstenošanas vieta: Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorija

Projekta mērķis ir veidot izpratni par pilsonisko līdzdalību lēmumu pieņemšanā un līdzdarbības veidiem, kā arī veicināt savstarpējo sadarbību starp iedzīvotājiem un biedrībām.

Projekta aktivitātes:

  • pētījums par nevalstisko sektoru Partnerības darbības teritorijā,
  • sešas NVO domnīcas novados,
  • divi pieredzes apmaiņas braucieni pie citām NVO,
  • divi semināri par iedzīvotāju tiesībām iedzīvotāju valdēs un lauku cilvēku līdzdalības rīkiem,
  • noslēguma pasākums.

Sagaidāmie rezultāti:

  • tiks veicināta iedzīvotāju izpratne par līdzdalību;
  • palielināsies informētība par iedzīvotāju valdēm, kolektīvo iesniegumu, līdzdalības budžetu;
  • izstrādāti ieteikumi jeb vadlīnijas iedzīvotāju valdēm, kas ir specifiski tieši mūsu jaunajam Aizkraukles novadam;
  • izstrādāta informatīva infolapa, kas tiks izplatīta Partnerības teritorijā;
  • izveidota mājaslapas sadaļa par nevalstisko sektoru.

Projekta tiešā mērķa grupa ir aktīvie Partnerības teritorijas iedzīvotāji un biedrības, kas tiks iesaistīti projekta organizētajās aktivitātēs. Netiešā mērķa grupa ir visi Partnerības teritorijas iedzīvotāji, kuri tiks ietekmēti aktīvo iedzīvotāju un biedrību darbības rezultātā.

 

REZULTĀTI:

Pārskats par NVO sektoru (pdf)

PUBLICITĀTES RAKSTI:

16.03.2021 Uzsākam īstenot projektu ar aktivitātēm nevalstiskajā sektorā

14.06.2021 Projekta ietvaros tapis pārskats par NVO sektoru

Tuvākie notikumi
Visi