Apstiprināts pirmais starptautiskais projekts par aprites ekonomiku

10.07.2018.

Lauku atbalsta dienests ir izskatījis un apstiprinājis starptautisko projektu 19.3. pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projekta nosaukums “Aprites ekonomika lauku reģionos. Global Eko – Inno Eko”. Projekta Nr. 18-00-A019.333-000003. Kopējais apstiprinātais finansējums 79 476.39 EUR.

Projektā piedalās šādi partneri:

 • Vadošais partneris Aktiivinen Pohjois-Satakunta – Somija,
 • MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu (Western Harju Partnership) – Igaunija,
 • Gal Valle Umbra e Sibillini – Itālija,
 • LAG AD ELO – Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego – Portugāle,
 • LAG Campidano – Itālija, Sardīnija.

Mērķi:

 • atbalstīt vietējos uzņēmējus ar starptautisko valstu sadarbības palīdzību;
 • uzlabot zināšanas par aprites ekonomiku un iedrošināt uzņēmumus izmantot to pamatprincipus uzņēmumu ražošanā un mārketingā;
 • iedrošināt jaunos uzņēmumus un jauniešus palikt lauku teritorijās un kļūt ekonomiski ilgtspējīgiem.

Plānotās aktivitātes un apraksts:

 • pieredzes apmaiņas braucieni pie projektu partneriem – brauciens kopā paredzēts 4 dienas: pirmā turpceļam, otrā seminārs, trešā apskates vizītes pie uzņēmējiem, ceturtā mājupceļš. Kopā 5 cilvēki – projektu vadītāja un 4 uzņēmēji. Skaits var arī mainīties atkarībā no apstākļiem un pieteikumu skaita. Visiem uzņēmējiem tiks dota iespēja pieteikties braucienam, izsludinot pieteikšanos mājaslapā;
 • zināšanu paaugstināšana par aprites ekonomiku un ekoinovācijām;
 • esošās situācijas novērtējums par bioresursu pieejamību un kaskadēšanas potenciāla noteikšana, ieskaitot industriālās simbiozes iespējas, Aizkraukles rajona partnerības teritorijā;
 • lekciju cikls “Aprites ekonomika”, kas dos iespēju izglītot ikvienu interesentu par šo tēmu dziļāk;
 • energopārvaldības sistēmas apmācības, kuru laikā tiks iedalītas divas lielas grupas: kokapstrāde un pārtikas rūpniecība. Tiek atlasīti uzņēmēji, kuri tiek apmācīti par energoefektivitāti un resursu izmantošanu, koncentrējoties uz katra uzņēmuma specifiku un nepieciešamību.

Sīkāka informācija pie projektu vadītājas Ilvijas Ašmanes, tel.nr. 28367981 vai ilvija.asmane@aizkrauklespartneriba.lv

Papildus informācija par projektu mūsu mājaslapas sadaļā Aprites ekonomika.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi