SEMINĀRS 2017.gada 11.aprīlī, plkst.10:00 Aizkraukles rajona partnerības birojā, Lāčplēša ielā 1 – 37 kab.,

05.04.2017.

Seminārs_Aizkrauklē

Biedrības “Aizkraukles rajona partnerība”

SEMINĀRS

2017.gada 11.aprīlī, Aizkraukles rajona partnerības birojā, Lāčplēša ielā 1 – 37 kab., Aizkraukles  novads,   plkst.10:00

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma

19.2. “Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē:
19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”;

  1. kārtas projektu konkursa izsludināšana no šī gada 3.aprīļa līdz 3.maijam

Darba kārtība

10:00 – 10:10 Lauku attīstības programma 2014. – 2020.gadā Aizkraukles rajona partnerības administratīvā vadītāja Alda Paura
10:10 – 10:30 MK noteikumi Nr.590  Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju u.c. saistošie MK noteikumi Aizkraukles rajona partnerības administratīvā vadītāja Alda Paura
10:30- 11:00 Aizkraukles rajona partnerības Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam Aizkraukles rajona partnerības administratīvā vadītāja Alda Paura
11:00- 11:20 Kafijas pauze
11:20-12:20 Projektu pieteikumu veidlapu aizpildīšana Aizkraukles rajona partnerības administratīvā vadītāja Alda Paura
12:20 – 13:00 Jautājumi un diskusijas Aizkraukles rajona partnerības administratīvā vadītāja Alda Paura


Lūdzu  pieteikties – e-pasts:
alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv
Informācija: Tel.: 29487108 Alda Paura
Aizkraukles rajona partnerības birojs, Lāčplēša ielā 1 – 37 kab., Aizkrauklē

 

Tuvākie notikumi
Visi