Padome

Partnerības augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru sapulce. Organizācijas veiksmīgai funkcionēšanai ir izveidota pārstāvju lēmējinstitūcija – partnerības padome, ko ievēl kopsapulce.

Padomes izpildinstitūcija ir koordinators, ko ievēl padome. Koordinators organizē partnerības darbu, nodrošina biedru sapulces un padomes lēmumu izpildi, kā arī pārstāv partnerību visās institūcijās. Aizkraukles rajona partnerības padome sastāv no 21  pārstāvja no katras grupas – pašvaldības un valsts institūcijas, NVO, uzņēmējiem.

Aizkraukles rajona partnerības izpildinstitūcija:

Alda Paura

Administratīvā vadītāja

Aija Venderote

Finanšu vadītāja

Padomes sastāvs:

Guntis Libeks

Partnerības padomes priekšsēdētājs – Jaunjelgavas novada dome.

Anita Ostrovska

Aizkraukles Reģionālā Tautskola

Ineta Sproģe

Lauksaimniecības pārstāve

Ansis Martinsons

Skrīveru novada dome.

Zinta Zīmele

Pļaviņu novada dome.

Ilona Kāgane

Aizkraukles novada dome.

Ieva Klauža

SIA „Vējkalni Miki”.

Kristīne Jansone

Biedrība “Kurmenes viļņi”

Dace Grīsle

Biedrība “Koknesei”.

Vineta Geršebeka

Lauku sieviešu pārstāve

Andris Miglāns

SIA Sili M

Ieva Rusiņa

Kokneses novada dome

Žanna Miezīte

Biedrība “Ērberģietes”.

Regīna Grīnblate

Fiziska persona.

Kaspars Sniedzītis

SIA KS Risinājumi

Nauris Beļūns

Biedrība “Saules sporta klubs”

Oskars Ēķis

Biedrība “Savējie M”

Iveta Radziņa

Vecumnieku novada dome

Solvita Bukša

Neretas novada dome.

Madara Vēvere

Jauniešu pārstāve

Udo Pērsis

SIA BRZA Agro

Tuvākie notikumi
Visi