Council

Partnerības augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru sapulce. Organizācijas veiksmīgai funkcionēšanai ir izveidota pārstāvju lēmējinstitūcija – partnerības padome, ko ievēl kopsapulce.

Padomes izpildinstitūcija ir koordinators, ko ievēl padome. Koordinators organizē partnerības darbu, nodrošina biedru sapulces un padomes lēmumu izpildi, kā arī pārstāv partnerību visās institūcijās. Aizkraukles rajona partnerības padome sastāv no 21  pārstāvja no katras grupas – pašvaldības un valsts institūcijas, NVO, uzņēmējiem.

Aizkraukles rajona partnerības izpildinstitūcija:

Alda Paura

Koordinatore

Darbinieki:

(LATVISKI) Ilvija Ašmane

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Jana Lužaite

Sorry, this entry is only available in Latvian.

Padomes sastāvs:

(LATVISKI) Nauris Beļūns

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Zane Sirmace-Liedskalniņa

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Sandra Smona

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Ilze Seržāne

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Valdis Drezovs

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Ansis Martinsons

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Jānis Zariņš

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Anna Urtāne

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Vents Aperāns

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Madara Vēvere

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Regīna Grīnblate

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Aivars Skābarnieks

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Iveta Radziņa

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Elita Kaņepēja

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Keita Lūse

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Gundega Zarāne

Sorry, this entry is only available in Latvian.

SVVA komisija:

(LATVISKI) Mārtiņš Sotnieks

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Dace Grīsle

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Žanna Miezīte

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Kaspars Sniedzītis

Sorry, this entry is only available in Latvian.

(LATVISKI) Jānis Freimanis

Sorry, this entry is only available in Latvian.

Upcoming events
All