Korim “Aizkraukle” jauni tērpi

01.07.2019.

Jauktā kora “Aizkraukle” dalībnieku dibinātā biedrība “Jauktā kora “Aizkraukle” biedrība”, ieguvusi finansējumu LEADER programmā ar projektu “Tautas tērpu izgatavošana un piegāde jauktajam korim “Aizkraukle””.

Koris regulāri piedalās pasākumos, kur visatbilstošākais vizuālais noformējums ir tautastērps, bet kora rīcībā esošais Lielvārdes tērps gan skaita ziņā, gan detaļās ir nepilnīgs, vīriem tautastērpa nav. Veicot rūpīgu materiālu izpēti, tika radīts Aizkraukles novadam raksturīga tautastērpa atdarinājums. Tas tika veidots pēc Frīdriha Krūzes akvareļa zīmējuma “Latvieši un latvietes Aizkrauklē” (1839. gads) redzamās vizuālās līdzības, bet izmantotais materiāls, tērpu piegriezums un proporcijas – pēc 19. gadsimta sākuma tērpu valkāšanas tradīcijām un iespējām.

“Idejai par Aizkraukles novada tautastērpu ir aptuveni 27 gadi, jo pirmo reizi F. Krūzes zīmējumu ieraudzīju, kad studēju LLU un kursadarbā vajadzēja pētīt sava novada tautastērpu, bet vairāk par zīmējumu nekā nebija. Tagad LNB sameklējām oriģinālo zīmējumu, sākām par to interesēties. Tāpēc man ir liels prieks un gandarījums, ka radās iespēja piesaistīt finansējumu gan no ELFLA, gan no Aizkraukles novada pašvaldības, lai realizētu ieceri,” stāsta kora dalībniece un idejas autore Zane Sirmace-Liedskalniņa.

Projekta laikā tika izgatavoti un nokomplektēti 34 sievu (brunči, ņieburi, priekšauti) un 10 vīru (bikses, krekli, svārki, cepures) tērpu komplekti.

Kopējās attiecināmās izmaksas – 9542,79 EUR, apstiprinātais publiskais finansējums – 8588,51 EUR.

Tuvākie notikumi
Visi