Piegādes ķēdes

Projekta nosaukums: Ilgtspējīgas piegādes ķēdes svaigiem produktiem (F.R.E.S.H – Fresh pRoducts Enhanced by Sustainable cHains)

Projekta statuss: apstiprināts tehniskās sagatavošanās atbalsts un šobrīd tiek gatavots projekta pieteikums

Vadošais partneris: Aizkraukles rajona partnerība

Projekta partneri: tiek meklēti

Apstiprinātais finansējums: 4000.00 EUR (sagatavošanās fāzei)

Mērķis ir veicināt sadarbību jeb kooperāciju (cooperation) starp vietējiem pārtikas ražotājiem un pārtikas patērētājiem, gūstot pieredzi no starpvalstu sadarbības partneriem.

Plānotās aktivitātes un apraksts: ar šī projekta palīdzību ir plānots izveidot vienotu sadarbības sistēmu starp vietējiem produktu ražotājiem un patērētājiem. Šo informācijas apriti izveidot ilgtspējīgu un efektīvu, tā, lai tā darbotos ilgtermiņā. No sadarbības partneriem plānots iegūt pieredzi tieši sadarbības jomā, kā palīdzēt cilvēkiem kooperēties, lai sasniegtu vienotu mērķi – attīstīt savu uzņēmējdarbību un teritoriju kopumā. Kā likt efektīvi darboties kopā, lai samazinātu enerģijas un resursu patēriņu.

Vairāk informācijas pie projektu vadītājas Ilvijas Ašmanes (ilvija.asmane@aizkrauklespartneriba.lv), kur droši variet iesūtīt savas idejas un vēlmes projekta ietvaros.

Cooperation offer

Tuvākie notikumi
Visi