Seminārs par Eko sertifikātiem un Prasībām pārtikas produktu laišanai tirgū

26.09.2019.

Seminārs par Eko sertifikātiem un Prasībām pārtikas produktu laišanai tirgū

Vieta: Aizkraukles kultūras nams, Spīdolas ielā 2, Aizkraukle

Laiks: 2019. gada 9. oktobris, no plkst. 9:30 līdz 17:00

Tuvākie notikumi
Visi