Informācija par semināru Kurmenē. 2017.gada 7.aprīlī, Kurmenē, Kurmenes Tautas namā, Vecumnieku novadā, plkst.11:00

03.04.2017.

Darba_kārtības_Kurmene

Biedrības “Aizkraukles rajona partnerība”
“Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsts dienests”

SEMINĀRS

2017.gada 7.aprīlī, Kurmenē, Kurmenes Tautas namā, Vecumnieku novadā,   plkst.11:00

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma

19.2. “Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē:

19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”;

  1. kārtas projektu konkursa izsludināšana no šī gada 3.aprīļa līdz 3.maijam

Darba kārtība

11:00 – 11:10 Lauku attīstības programma 2014. – 2020.gadā Aizkraukles rajona partnerības administratīvā vadītāja Alda Paura
11:10 – 11:30 MK noteikumi Nr.590  Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju u.c. saistošie MK noteikumi Aizkraukles rajona partnerības administratīvā vadītāja Alda Paura
11:30- 12:00 Aizkraukles rajona partnerības Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam Aizkraukles rajona partnerības administratīvā vadītāja Alda Paura
12:00- 12:20 Kafijas pauze  
12:20-13:20 Projektu pieteikumu veidlapu aizpildīšana Aizkraukles rajona partnerības administratīvā vadītāja Alda Paura
13:20 – 14:00 Jautājumi un diskusijas Aizkraukles rajona partnerības administratīvā vadītāja Alda Paura

 Lūdzu  pieteikties – e-pasts: alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv
Informācija: Tel.: 29487108 Alda Paura
Aizkraukles rajona partnerības birojs, Lāčplēša ielā 1 – 37 kab., Aizkrauklē

Tuvākie notikumi
Visi