2009.-2013. gada plānošanas periodā realizētie projekti

10.08.2017.

Realizētie projekti:

 • Pakalpojuma – ierobežotas pieejamības “Mednieku kolekt lauksaimniecības zemju apstrādāšana Bebru pagastā
 • Fitnesa centra izveide Bebru pagastā
 • Telpu pielāgošana naktsmāju pakalpojumu sniegšanai – “Seces kultūras un atpūtas muižā”
 • Pakalpojumu Centra izveidošana Jaunjelgavā
 • Pakalpojumu sniegšanas vietas izveide inovatīvu atjaunojamās enerģijas jautājumu risināšanai vietējiem iedzīvotājiem
 • „Būsim tīri un laimīgi”
 • Vēsturiskā Aizkraukles reģiona novadpētniecības centra Ašķ izveidošana valsts nozīmes kultūras piemineklī Nr. 6155
 • Atpūtas infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana Natūra 2000 teritorijā Daugavas ielejas dabas parks
 • Mūsdienīgas un ekonomiskas tehnikas izmantošana distanču slēpošanas trašu sagatavošanā sporta un atpūtas kompleksā “Mailes”
 • “Mūzika aktīvai dzīvei”
 • Pakalpojumu centrs „Tev”
 • Slēpošanas stadiona ārējā apgaismojuma ierīkošana sporta un atpūtas kompleksā “Mailes”
 • Sporta un atpūtas kompleksa “Mailes” administratīvās ēkas rekonstrukcija
 • Pašpalīdzības partnerapvienības izveide Piksteres upes krastā
 • Radošo darbnīcu un izstāžu zāles izveide Pilskalnes muižas Biedr klētī
 • Skrīveru minigolfa laukuma izveide sportam un atpūtai, vietējiem iedzīvotājiem
 • Traktortehnikas pakalpojumu ieviešana Sunākstes pagastā
 • Sakopts, ziedošs un ražojošs augļu dārzs – katras sētas lepnums!
 • Dabas parka “Daugavas ieleja” kultūras pieminekļu un dabas vērtību infrastruktūras pilnveidošana – informatīvie stendi, skatu atvēršana un maršrutu informācija
 • Dabas parka “Daugavas ieleja’” kultūras pieminekļu un dabas vērtību infrastruktūras pilnveidošana – arheoloģiskie izrakumi arheoloģiskajā piemineklī nr. 128 13.gs. Aizkraukles senbaznīcā
 • Kokneses Zaļā tirgus laukuma iekārtošana
 • Kokneses pilsdrupu vēstures ekspozīcijas pārvietojamais paviljons
 • Inovatīva instrumenta – ūdens kinētiskas enerģijas mēraparāta – iegāde atjaunojamās enerģijas pakalpojumu sniegšanas pilnveidošanai vietējiem iedzīvotājiem
 • Aktīvās atpūtas vietas izveide Bebru pagastā
 • Kvalitatīvas apsaimniekošanas pakalpojumi Seces pagastā
 • Esi aktīvs – skeito Pļaviņās
 • Daugavas peldošā skatuve
 • Sabiedrisko aktivitāšu centra izveide “Baltajā skolā”
 • Amatniecības un novadpētniecības centra “Strautiņi” celtniecība
 • Radošās darbnīcas Daugavas krastos
 • Neformālās izglītības punkts Pļaviņās
 • „Dziedam visiem”
 • Trenažieru iegāde Iršu pagastā

Aizkraukles_rajona_partneriba

 

Tuvākie notikumi
Visi