3. kārtas atbalstītie projekti

10.08.2017.

2009.-2013.gada plānošanas periodā atbalstītie projekti:

 • Neretas zaļais tirgus
 • Mazzalves pamatskolas pagraba vienkāršota rekonstrukcija
 • Vietējās pārtikas tirdzniecības vietu izveide Jaunjelgavas novadā.
 • Tērpu iegāde Jaunjelgavas novada kolektīviem
 • Nāc tirgoties pie Daugavas Pļaviņās!
 • Deju kolektīvu „Daugaviņa” un „Vidupe” koncertprogrammu dažādošana
 • Vietējās pārtikas tirdzniecības vietas izveide Valles pagastā
 • Vietējās pārtikas produktu attīstības un virzības centra izveide
 • Sešu biotualešu (WC) iegāde Likteņdārzam
 • Mežmalu pārgājienu takas labiekārtošana
 • Teritorijas labiekārtošana Sociālās aprūpes centrā „Pļaviņas”
 • Esi gaidīts un jūties ērti Pļaviņu pilsētā!
 • Norāžu un kartes uzstādīšana Kurmenes pagasta teritorijā
 • Folkloras kopas izveide Kurmenes pagastā
 • Bērnu rotaļu laukuma izveidošana Kurmenes pagastā
 • „Daugavas tīrie krasti”
 • Bērnu rotaļu laukuma izveide Vecbebros
 • Radīt skaistumu – pārņemt zināšanas mantojumā no paaudzes paaudzē
 • Tautas tērpu iegāde Kokneses novada deju un folkloras kopu kolektīviem
 • Arheoloģisko tautastērpu rekonsturkcija
 • „Tēvu laipas šaizemē”
 • Tautas tērpu iegāde Neretas novada pašdarbības kolektīviem
 • Pilskalnes folkloras kopa „Upmalietes” izdzied novada tautas dziesmas starp trim upēm
 • „Dziesmusvētkus gaidot”
 • Arheleoloģisko tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde Klintaines pagasta ansamblim „Dzirnas”
 • Aprīkojuma iegāde kultūras mantojuma popularizēšanai Kokneses novadā
 • „Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana Staburaga pagastā”
 • Zemnieku saimniecības „Vanagi” biškopības produkcija vietējās pārtikas klāsta paplašināšanai
 • Dambenieki – veselīgas biškopības pordukcijas ražotāji
 • Zemnieku saimniecības „Janavas” tēju žāvētava
 • Garšaugu pasaule Secē
 • Seces augļi
 • Ielu tirdzniecības vietas izbūve Skrīveru novadā
 • Veco kapu kapličas vienkāršota renovācija
 • „Sanākam, sadziedam, sadancojam”
 • „Kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daudzeses pagastā”

3.kartas atbalstitie projekti

Tuvākie notikumi
Visi