Īstenots LEADER projekts – jauns pakalpojums – evakuatora piekabes noma

15.03.2024.

Pašnodarbināta persona Irina Čuplaka uzsāka savu darbību 2018.gadā un īstenojusi divus projektus ELFLA programmas aktivitātē 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

2023.gadā iesniedzot projektu vietējā rīcības grupā – Aizkraukles rajona partnerībā un ar Lauka atbalsta dienesta 2024.gadā piešķirto finansējumu projektam Nr.23-04-AL08-A019.2102-000003, tika realizēts projekts “Evakuātora piekabes iegāde un noliktavas ēkas jumta nomaiņa”.

Projekta attiecināmās izmaksas 29 300.00 EUR, tajā skaitā 70%, jeb 20 510.00 EUR – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts.

Projekta rezultātā vietējā rīcības grupā ir iespējams saņemt jaunu pakalpojuma veidu – evakuātora piekabes noma vai arī saņemt evakuātora  pakalpojumu auto vai mantu, kravas pārvietošanai.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi