SIA “Dainiko” kāpina produktivitāti, piesaistot LEADER projektu finansējumu

26.01.2024.

Uzņēmums SIA “Dainiko” uzsācis darbību 2021.gadā un īstenojis jau trešo projektu ELFLA programmas aktivitātē 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. Lauku atbalsta dienests 2023. gadā piešķīra finansējumu projektam “SIA “DAINIKO” darba efektivitātes un produktivitātes kāpināšana”.

Uzņēmums ražo augstas kvalitātes, Montesori mācības iedvesmotas bērnu mēbeles, kas veicina dabisku bērna attīstību, un dabīgā koka izstrādājumus.

Projekta mērķis ir kāpināt SIA “Dainiko” produktivitāti un darba efektivitāti, kā arī paaugstināt saražoto koka izstrādājumu kvalitāti. Lai to panāktu, ir iegādāta CO2 lāzeriekārta un elektriskais autopacēlājs jeb autokārs.

Projekta rezultātā ir uzlabota uzņēmuma darba efektivitāte, izmantojot lāzeriekārtu, paaugstināta produkcijas kvalitāte un dizains, modernizēta ražotne un efektīvi izmantoti resursi, uzlaboti darba apstākļi darbiniekiem, aizvietojot roku darbu kravu celšanā ar elektrisko autopacēlāju. Izveidota arī viena jauna darba vieta.

Projekta attiecināmās  izmaksas ir 28 090,00 euro, tajā skaitā 70% jeb 19 663,00 euro – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts. Projekta Nr. 2023/AL08/11/A019.21.02/4.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA – http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Vairāk par uzņēmumu: https://devekids.com/

Rakstu sagatavoja:

Māra Bitāne

SIA “Dainiko” projekta vadītāja

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi