APSTIPRINĀTA jaunā Sabiedrības virzīta vietējā attīstības STRATĒĢIJA 2023-2027

30.10.2023.

Ar Lauku atbalsta dienesta 16.10.2023. lēmumu ir apstiprināta biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2023.-2027.gadam.

Stratēģijas uzdevums ir, izmantojot LEADER pieeju, uzlabot  dzīves kvalitāti katram teritorijas iedzīvotājam, dodot iespēju uzsākt jaunu uzņēmējdarbību un stiprināt esošo, attīstīt un uzlabot savu apkārtējo vidi, kā arī stiprināt iedzīvotāju kopienas un to sadarbību.

Stratēģijā izvirzīti 3 stratēģiskie mērķi:

  • M1 Sekmēt vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tostarp veicinot klimatneitralitāti;
  • M2 Atbalstīt lauku kopienu iniciatīvas, tai skaitā kopienas ar viedā ciema iezīmēm;
  • M3 Veicināt starpvalstu un starpteritoriālu sadarbību uzņēmējdarbības stiprināšanai un kopienu spēcinošām iniciatīvām ‍

Stratēģija tiks īstenota Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijā t.i. visā Aizkraukles novadā un Bauskas novada Valles un Kurmenes pagastos, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu aptuveni 1,5 milj. EUR apmērā.

STRATĒĢIJA

1.pielikums

2.pielikums

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi