Noslēdzies projekts “Sadarbības tilts pār Daugavu”

22.10.2022.

Ir noslēdzies NVO fonda projekts “Sadarbības tilts pār Daugavu”, projekta numurs 2022.LV/NVOF/MIC/026/01.

Projekta mērķis ir veicināt Partnerības teritorijā esošo biedrību sadarbību savā starpā un aktivizēt jaunu līderu iesaisti biedrībās, tādā veidā veicinot pilsonisko līdzdalību attālās lauku teritorijās.

Projekta laikā tika organizēti pieredzes apmaiņas braucieni starp biedrībām visos kādreizējos novados, tīklojot abus Daugavas krastus. Kad bija saaktivizētas vietējās biedrības, braucām lūkot pieredzi blakus partnerību biedrībās – Sēlijas lauku partnerība, Madonas novada fonds, Zied Zeme un Bauskas rajona lauku partnerība. Kopā tika organizēti 10 braucieni.

Pēc tam tikāmies kopā zoom vidē, lai apspriestu, kādu vēlamies redzēt sadarbības memorandu – īstermiņa vai ilgtermiņa, ar iekļautu rīcību plānu vai bez utt. Memoranda tapšanā tika piesaistīta pieredzējusī eksperte no Latvijas Lauku foruma Anita Seļicka, kurai jau ir ilggadēja pieredze pilsoniskās līdzdalības jautājumu risināšanā.

2022.gada 19.oktobrī Likteņdārzā Saieta namā tika organizēts projekta noslēguma pasākums, kura laikā Anita Seļicka informēja klātesošos arī par jaunajām tendencēm, kuras pašvaldību un sabiedrības mijiedarbībā ienāks līdz ar jauno pašvaldību likumu – iedzīvotāju padomju veidošanu, līdzdalības budžetu, kurš būs obligāts no 2025.gada, pašvaldību referendumiem un citām jaunām līdzdalības formām.

Pēc tam tika parakstīts sadarbības MEMORANDS starp Aizkraukles novada pašvaldību, Aizkraukles rajona partnerību un 10 biedrībām.

Memoranda mērķis ir sekmēt visas novada teritorijas attīstību, nodrošinot kopienu izaugsmi, iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā, tādējādi veicinot demokrātijas stiprināšanu un pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbību.

Informējam, ka memorands stājas spēkā ar 2022.gada 1.novembri un līdz šim laikam to ir iespējams parakstīt biedrībām, kas nepiedalījās noslēguma pasākumā. Tām, kas vēlas to izdarīt, aicinām sazināties ar Aizkraukles rajona partnerību, rakstot pa e-pastu ilvija.asmane@aizkrauklespartneriba.lv vai tel. 26111876 (Jana), vienojoties par konkrētu laiku.

Ar pilnu memoranda tekstu iespējams iepazīties ŠEIT

Latvijas Lauku foruma izpilddirektores Anitas Seļickas prezentācija noslēguma pasākumā ŠEIT

Projektu vadītājas Ilvijas Ašmanes prezentācija noslēguma pasākumā ŠEIT

Vairāk par projektu lasīt ŠEIT

vai pie projektu vadītājas Ilvijas Ašmanes, tel.28367981

 

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi