Noslēdzies projekts SENČU PRASMES

13.12.2021.

Noslēdzies starptautiskais projekts Nr. 18-00-A019.333-000017 “No tradicionālām amata prasmēm līdz mūsdienu ilgtspējīgiem lauku tūrisma produktiem”.

Projektā piedalījās šādas vietējās rīcības grupas:

  • Aizkraukles rajona partnerība – vadošais partneris,
  • LAG Ziemia Bielska (Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska) – Polija,
  • LAG Lunca Prutului de Jos – Moldova,
  • LAG Kazbegi – Gruzija,
  • LAG Heart of Slovenia (LAS Srce Slovenije) – Sovēnija,
  • LAG Campidano – Itālija, Sardīnija.

Projekta laikā tika īstenotas dažādas starptautiskas un vietējas aktivitātes.

Pirmkārt, Partnerības darbības teritorijā tika apzināti un apkopoti vienā kartē visi esošie lauksaimniecības produkcijas ražotāji un audzētāji, mājražotāji, tūrisma uzņēmēji un amatnieki; visa kontaktinformācija un atrašanās vietas ir atrodamas kartē mājaslapā www.karte.aizkrauklespartneriba.lv.

Otrkārt, tika organizēti dažādi interesanti semināri visā teritorijā. Piemēram, par produkta dizainu, mārketingu, PVD prasībām, bioloģisko pārstrādi un ekosertifikātiem, loģistiku, uzņēmējdarbības pamatiem, radošumu un inovācijām u.c.

Treškārt, bija iespēja pieteikties topošajiem un esošajiem tūrisma pakalpojuma sniedzējiem papildus atbalstam, mentoringam, ko sniedza piesaistīti speciālisti. Kā arī notika dažādi izbraucieni un vietējās tikšanās ar mērķi tīkloties savā starpā, iepazīt vienam otru, gūt pieredzi un attīstīties pašiem.

Visu projekta īstenošanas laiku tika organizēti pieredzes braucieni uz katra sadarbības partnera teritoriju, kur divu dienu garumā tika organizētas dažādas meistarklases un pieredzes vizītes pie vietējiem uzņēmējiem ar mērķi parādīt, kā katras valsts senču prasmes un tradīcijas tiek saglabātas un pasniegtas mūsdienīgā veidā.

Projekta rezultātā kopā ar sadarbības partneriem tapis elektronisks izdevums (e-grāmata), kurā aprakstīti katras valsts labākie piemēri par to, kādas ir senču prasmes, kas tiek mūsdienīgā veidā saglabātas un pasniegtas vēl šodien.

Vietējo projekta aktivitāšu ietvaros tapis informatīvs izdevums jeb brošūra, kurā ir aprakstīti un parādīti mūsu teritorijas tūrisma pakalpojuma sniedzēji, ar kuriem mēs lepojamies un atbalstām. Ceram, ka tas kalpos kā iedvesma katram no mums saglabāt tradicionālos ēdienus, apģērbu un tradīcijas.

Projekta noslēguma fāzē tika dota iespēja mūsu teritorijas tūrisma pakalpojuma sniedzējiem izveidot reklāmas video rullīti, kas kalpos kā palīgs mārketinga aktivitātēs. Ar video ir iespējams iepazīties Partnerības mājaslapā, sadaļā Galerija un facebook lapā.

Aptaujājot projekta aktivitātēs iesaistītos dalībniekus, tika saņemts atzinīgs vērtējums gan par izglītojošiem semināriem un praktiskiem padomiem uzņēmējiem, gan par šāda veida pieredzes gūšanu citās valstīs un iespēju parādīt mūsu labākos tūrisma produktus sadarbības partneriem.

Diemžēl arī šī projekta īstenošanu ietekmēja Covid-19 pandēmija un dažas no projekta aktivitātēm bijām spiesti īstenot ierobežotā apjomā.

Visa ar projektu saistītā informācija atrodama šeit: http://aizkrauklespartneriba.lv/sencu-prasmes/

 

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi