Partnerība tiekas ar novadu iedzīvotājiem

15.09.2021.

2021.gada 8.-10.septembrī Aizkraukles rajona partnerība projekta „Iedzīvotāju stiprināšana par pilsonisko līdzdalību Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijā“ (projekta Nr. 2021.LV/NVOF/MIC/031/10) ietvaros organizēja domnīcas visās sešās bijušo novadu teritorijās:

  • Neretas novada Mazzalves pagastā;
  • Jaunjelgavas novada Seces pagastā;
  • Skrīveru novada Zemkopības institūtā;
  • Aizkrauklē (ar Aizkraukles pagasta pārstāvju piedalīšanos);
  • Kokneses novada Iršu pagastā;
  • Pļaviņās (ar Vietalvas pagasta pārstāvju piedalīšanos).

Domnīcu mērķis bija saprast vietējo iedzīvotāju esošo nostāju, uzskatus par sabiedrības aktivitāti un līdzdalību pašvaldības darbā, vajadzības vides un teritorijas sakārtošanā, kādas sadarbības formas būtu nepieciešamas nākotnē, kā arī informēt par viņu iespējām ietekmēt lēmumus pašvaldībās, par iedzīvotāju padomēm, ko paredz jaunais Pašvaldību likumprojekts. Apzināt iedzīvotāju potenciālu par jaunu interešu grupu veidošanos interešu aizstāvībai jaunajā novadā, tādējādi rosinot iedzīvotāju padomju rašanos.

Sarunas brīvā, nepiespiestā gaisotnē vadīja profesionāls moderators ar pieredzi un izpratni par līdzdalības procesiem reģionālā un nacionālā līmenī.

Domnīcu dalībnieku skaits nebija liels, taču atnākušie pozitīvi novērtēja šādu iespēju izteikt savu viedokli par katram aktuāliem jautājumiem.

Kopējais secinājums no domnīcām ir tas, ka, lai gan esam viens novads, kas senāk bija viens rajons, cilvēki, viņu uzskati un viedokļi ir ļoti krasi atšķirīgi. Kā arī šajā laikā teritorijas ir ļoti nodalījušās viena no otra un secinām, ka biedrības un vietējie teritorijas iedzīvotāji nezina par sava novada citām biedrībām un to aktivitātēm, tādēļ būtu ļoti nepieciešama sadarbības veicināšana un tīklošanās pasākumi teritorijas ietvaros, kā arī ārpus tās.

Ar katrā domnīcā izteikto viedokļu apkopojumu var iepazīties ŠEIT.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi