Mūsu PADOMI un IETEIKUMI projektu iesniedzējiem 8.kārtā

16.10.2020.

Tā kā diezgan bieži projektu iesniedzēji pieļauj vienas un tās pašas kļūdas, esam apkopojuši savus ieteikumus un padomus kvalitatīvākai projekta iesnieguma sagatavošanai.

 1. Pirms projekta sagatavošanas pārliecinieties, ka kvalificējaties LEADER atbalsta saņemšanai! Nav iespējams saņemt atbalstu tiem uzņēmumiem, kuriem iepriekšējā gada apgrozījums pārsniedz 70 000 EUR pārskata gadā. Tas attiecas arī uz saistītajiem uzņēmumiem (MK not.590, 8.1.1. un 8.1.2.punkts).
 2. Visām ar projektu saistītajām aktivitātēm jānotiek Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijā.
 3. Ja vēlaties nomāt zemi vai telpas, tad nomas līgums jānoslēdz vismaz uz 7 gadiem, sākot no projekta iesniegšanas dienas. Par nomu jāparedz nomas maksa. Telpu nomas gadījumā projekta iesniegumam pielikumā jāpievieno līgums, taču būvniecības gadījumā nomas līgums būs jānostiprina Zemesgrāmatā.
 4. Kārtīgi izlasiet vērtēšanas kritēriju metodiku, jo tajā ir sīki aprakstīts, par ko tieši cik punktus piešķir. Ar to var iepazīties sludinājuma dokumentā.
 5. Pie risku izvērtējuma (veidlapas B.15.sadaļa) jānorāda visi iespējamie riski KĀDI tie ir un KĀ jūs tos plānojat risināt. Galējas nepieciešamības gadījumā var pievienot kā atsevišķu pielikumu pie projekta iesnieguma.
 6. Ja sniegsiet projektu, kā fiziska persona, tad nepieciešams pievienot izziņu par savas dzīvesvietas deklarēto adresi, jo 2.5.kritērijā ir iespējams saņemt papildus punktu, ja esat deklarēts mūsu teritorijā. To ir iespējams izdarīt caur latvija.lv, pieprasot attiecīgos datus par sevi. Ja nekas netiks iesniegts, uzskatīsim, ka neesat deklarējies mūsu teritorijā.
 7. Obligāta prasība ir pievienot pašnovērtējuma veidlapu. Atrodiet savu rīcību (R1, R2, R3), aizpildiet un pievienojiet pielikumā.
 8. Lūdzu, pārdomājiet nepieciešamību solīt darba vietu!!! Ja to darāt, tad naudas plūsmā ir jāparedz attiecīgi izdevumi – gan samaksa darbiniekam, gan nodokļi valstij. Darba vieta tiks kontrolēta pēc samaksātajām VSAOI, dati tiks pieprasīti no VID. Viena darba vieta skaitīsies sasniegta tad, kad nodokļi būs samaksāti no vienas minimālās algas 12 mēnešu griezumā*. Pašnodarbinātai personai aprakstā jānorāda, kāda nodokļa maksātājs ir vai būs.
 9. OBLIGĀTI ir jāpievieno C sadaļas (naudas plūsma) AIZPILDĪTAS abas divas lapas (sheet). Nevar būt tā, ka ir aizpildīta tikai viena! Naudas plūsmā jāparedz gan ieņēmumi, gan izdevumi (piemēram, nevar ražot koka krēslus vai cept bulciņas un gūt tikai ieņēmumus, jāparedz arī izejvielu iegāde). Naudas plūsmai, protams, jābūt pozitīvai!
 10. C sadaļas prognozētajam/ plānotajam apgrozījumam 3.gadā pēc projekta īstenošanas ir jāsakrīt ar projekta iesnieguma B.4.1.sadaļu. Nevar pareizināt attiecināmo izmaksu summu ar 30% – ciparam jābūt vienādam ar naudas plūsmā norādīto. Esošiem uzņēmumiem naudas plūsmā jāatspoguļo visa saimnieciskā darbība, atsevišķi izdalot jaunā projekta aktivitātes.
 11. EPS sistēmā pie B.4.sadaļas ir jāatzīmē “nē”, ja nesniegsiet kopprojektu, taču ir obligāti jāieliek “jā” pie pārējie, jo tikai tad atvērsies B.4.1.sadaļa, kurā būs jānorāda projekta sasniedzamie rādītāji, kas ir obligāti aizpildāmi lauki. Pie noslēgtā gada esošajiem jāatzīmē 2019.gads un tie, kas sniedz kā fiziskas personas atzīmē “neattiecas (jaunais uzņēmums)”.

 1. Cenu aptauju gatavot laicīgi! Ir nepieciešami vismaz 2 derīgi piedāvājumi, rūpīgi jāizvērtē tehniskie parametri, ko izvirzāt savai vēlamajai precei. Jāizvēlas lētākais! Ja Latvijā ir tikai viens vienīgs ražotājs, kurš ražo jums vajadzīgo, tad ir jāmeklē līdzīgs ārpus Latvijas. Preču iegādēm ārpus Latvijas paredziet rezerves laiku piegādēm, it īpaši šajā laikā. Kā veikt cenu aptauju?
 2. Būvniecības gadījumā cenu aptaujā var piedalīties tikai tie darbu veicēji, kas ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā.
 3. Neaizmirstiet paredzēt projekta publicitātes pasākumus, kurus pēc tam arī būs jārealizē un jāpierāda.

* Ir iespējams algot arī vairākus sezonas rakstura strādniekus uz īsāku laika periodu vai kā tamlīdzīgi; galvenais, lai gada griezumā būtu nomaksāti nodokļi no minimālās algas.

 

Iesakām iepazīties ar Lauku atbalsta dienesta prezentāciju ŠEIT, jo arī tajā atradīsiet daudz vērtīgu ieteikumu un biežāk pieļautās kļūdas!

Ja jums rodas vēl kādi jautājumi par projekta sagatavošanu, tad aicinām sazināties ar Aldu Pauru, tel.29487108.

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi