Jauni tērpi pašdarbniekiem

17.09.2020.

Biedrība “Staburags” ir realizējusi projektu “Vīgantei”  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta mērķis: atbalstīt vietējo pašdarbnieku aktivitātes ar jaunu tērpu pašūšanu, sekmēt vietējās nemateriālās kultūras tradīciju un vērtību dziļāku izpēti, iepazīšanu un popularizēšanu.

Projekta rezultātā ir tapuši:

  •  3 grezni tērpi, ar kuriem vietējā amatierteātra dalībnieces varēs vadīt dažādus kultūras pasākumus, uzņemt tuvus un tālus viesus. Tērpi ļaus vairāk izjust Vīgantes parka senatnīguma burvību. Stāstot stāstus par Vīgantes muižu, Staburaga bērniem, Staburaga klints spēku un nogremdētā Liepavota dziednieciskajām īpašībām;
  • korim “Vīgante” 31 sieviešu un 12 vīriešu koncerttērpi, kas tiks izmantoti koncertējot gan Latvijā, gan ārzemēs, ar lepnumu nesot “Vīgantes” vārdu plašajā pasaulē.

29.augustā Staburaga saieta namā tika aicināta vietējā sabiedrība, kurā koris “Vīgante” jaunajos koncerttērpos skandēja gan jaunās koncertprogrammas dziesmas, gan senāk apgūtās dziesmas. Pasākumu vadīja kultūras nama vadītāja ietērpta greznā muižas kundzes tērpā.

Projekta Nr. 19-04-AL08-A019.2203-000003 “Vīgantei” kopējās izmaksas EUR 9250,00, t.sk. publiskais finansējums – EUR 8325,00, Jaunjelgavas novada pašvaldības finansējums – EUR 925,00.

Projekta vadītāja

Iveta Ločmele

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi