Seminārs – diskusija “Kopienu līdzdalība teritorijas attīstībā”

18.10.2019.

Seminārs – diskusija “Kopienu līdzdalība teritorijas attīstībā”

Koknese (Zemgale)           Druviena (Vidzeme)                 Engure (Rīgas reģ.)           Alsunga (Kurzeme)

30.10.2019.                          31.10.2019.                               05.11.2019.                     06.11.2019.

Mērķis – diskutēt par kopienu līdzdalības tendencēm teritoriju attīstībā un labās prakses piemēriem, t.sk. iepazīstināt ar ciemu plānošanas konceptu un sagatavoto ciemu plāna izstrādes vadlīniju projektu. Plānots arī apspriest ciemu plāna izstrādes vadlīnijas, identificējot labās prakses piemērus, ko var izmantot teritoriju attīstības plānošanā un īstenošanā, sniedzot ieteikumus vadlīniju satura pilnveidošanai

Dalībnieki – VARAM, Latvijas Lauku forums, nevalstiskās organizācijas, vietējās rīcības grupas, vietējie aktīvisti, pašvaldību administrācijas pārstāvji u.c. (līdz 40 dalībniekiem)

10.00-10.30 Reģistrācija, rīta kafija
10.30-10.40 Informācija par projektu “Piekraste mums (Coast4us)” un projekta rezultātu izmantošanu reģionālajā politikā 2021.-2027.gadam

Jevgēnija Butņicka, VARAM Reģionālās politikas departamenta direktora vietniece

10.40-10.55 Sabiedrības iesaiste pašvaldībās: tendences un inovācijas Latvijā, domnīcas “Providus” pārskata prezentācija

Domnīcas “Providus” pārstāvis

10.55-11.15 Vadlīnijas “Ciema attīstības plāna izstrāde”

Krista Krūmiņa, VARAM Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā referente

11.15-11.30 Labās prakses piemērs ciema attīstībā (plāna izstrādē un ieviešanā)

Biedrības pārstāvis

11.30-13.00 Diskusija par vadlīnijām ciemu attīstībai (darbs grupās):

Vada: Āris Adlers, Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon”

  • Ciema plāna izstrāde – kas drīkst izstrādāt ciema plānu, cik ilgam laika periodam, kā meklēt risinājumus un kā ģenerēt idejas ciema attīstībai, cik ambiciozi drīkstam būt ciema attīstības plānošanā, kā ciema attīstības plānus saskaņot ar citu institūciju un arī citu iesaistīto pušu plāniem?
  • Sabiedrības iesaiste – kā ieklausīties ciema iedzīvotājos un kā uzzināt viņu domas, kā ciema attīstības plānu padarīt par katra ciema attīstības iedzīvotāja rīcības plānu?
13.00-13.30 Pusdienas
13.30-14.00 Turpinājums diskusijai par vadlīnijām ciemu attīstībai (darbs grupās):

  • Ciema plāna ieviešana – kādi ir pieejamie finansējuma avoti, to piesaistes iespējas, kā iesaistīt sabiedrību savas apkārtējās teritorijas labiekārtošanā un tml. aktivitāšu ieviešanā?
14.00-16.00 Ar iedzīvotāju iniciatīvu īstenoto objektu apskate – ciemu plānu īstenošanas piemēri

APSKATES OBJEKTU EKSKURSIJAS

 

PROGRAMMA

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi