Tautas deju kolektīvam “Pēda” Piebalgas novada tautastērpi

15.02.2019.

2018. gada otrajā pusē biedrība “Deju kolektīvs “Pēda”” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Aizkraukles novada domes atbalstītu projektu “Tautas tērpu iegāde Aizkraukles pagasta deju kolektīvam «Pēda»”(Nr.18-04-AL08-A019.2201-000011). Projekta mērķis ir veicināt latviskā kultūras mantojuma apzināšanu, saglabāšanu, popularizēšanu un pieejamību, stiprinot latvisko identitāti, papildinot deju kolektīva «Pēda» skatuves tērpu klāstu ar Piebalgas novada tautastērpiem.

Projekta kopējās izmaksas EUR 9775,06, no kuras publiskais finansējums ir EUR 8797,56, bet Aizkraukles novada pašvaldības finansējums EUR 977,50.

Projekta norises gaitā atbilstoši latviešu tautastērpu valkāšanas tradīcijām un kultūrai ir tapis jauns tautastērpu komplekts (20 sievu brunči, 20 ņieburi, 16 sievu cepures, 12 meitu vainagi, 32 vīru bikses un 16 mēteļi), līdz šim Latvijā valkāto tērpu klāstā maz pazīstamā auduma krāsu salikumā, tā popularizējot tautastērpu daudzveidību.

2018. gada 15. decembrī deju kolektīva “Pēda” 30 gadu jubilejas koncertā “Nāc man līdzi uz Vidzemi” tika prezentēti jaunie tērpi, veidojot tiem atbilstošu uzveduma daļu, kurā piedalījās 79 kolektīva dejotāji. Jubilejas koncertu apmeklēja dažāda vecuma 240 skatītāji no Aizkraukles un citiem Latvijas novadiem, kā arī kolektīva viesi no Horvātijas.

Jaunais tautastērpu komplekts dos iespējas kolektīva radošās darbības bagātināšanai, paplašinot repertuāra klāstu un sniedzot Aizkraukles novada iedzīvotājiem un skatītājiem citviet Latvijā un pasaulē jaunu kultūras pieredzi.

Ilze Šūmane

Biedrības “Deju kolektīvs”Pēda”” valdes priekšsēdētāja

 Foto

Valdis Ošiņš

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi