Lūdzam aizpildīt aptaujas anketu par mūsu LEADER!

04.12.2018.

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” kopš 2016.gada februāra Aizkraukles, Skrīveru, Pļaviņu, Kokneses, Jaunjelgavas, Neretas novadā un Vecumnieku novada Valles un Kurmenes pagastos īsteno darbības teritorijas sadarbības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (turpmāk tekstā – SVVA stratēģija), kura tiek īstenota, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) publisko finansējumu, kas tiek nodrošināts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma ietvaros.
Šajā laikā ir izsludināti 4 LEADER projektu konkursi, organizēti semināri, konferences un pieredzes apmaiņas braucieni, lai sniegtu atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem projektu ideju attīstībā un pilnveidošanā, projekta iesniegumu un tā pavaddokumentu sagatavošanā, kā arī sniegta palīdzība projektu īstenošanā.
Patlaban biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” ir SVVA ieviešanas vidus posmā, kad svarīgi novērtēt LEADER programmas sasniegtos rezultātus un tā ietekmi uz dzīves kvalitātes izmaiņām.

Lai novērtētu, cik veiksmīgi īstenota iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, lūdzam Jūs aizpildīt aptaujas anketu.
Aptauja ir anonīma un dati tiks izmantoti apkopotā veidā. Aptaujas aizpildīšana aizņem līdz 5 minūtēm.

Anketa ir aktīva līdz 2019.gada 15.janvārim.

Anketa atrodama ŠEIT.

Paldies par atbildēm!

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi