Lauku iniciatīvu nedēļa kopā ar jauniešiem Latvijas reģionos

25.10.2018.

Oktobrī biedrība “Latvijas Lauku forums” organizēja tikšanās ar jauniešiem visos Latvijas reģionos. Radošo darbnīcu laikā kopīgi pastrādājām ar viņu vēlmēm un vajadzībām, zīmējām problēmu koku un modelējām iespējamos risinājumus. Tikšanos mērķis ir stiprināt Latvijas lauku kopienu attīstības iniciatīvas, attīstīt esošās un identificēt jaunas, iesaistot lauku iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas procesā, sekmējot līdzdalību, kā arī iepazīstināt ar metodi, kuru izmantot savas kopienas teritorijas attīstībai un vienlaikus iedrošinot tikšanās pārstāvjus tālākam darbam. Aktivitātes rezultātā tika sasniegti tie iedzīvotāji, kas nepiedalās reģionāla vai nacionāla līmeņa NVO aktivitātēs, sniedzot informāciju par iespējām, metodēm un iedrošinot iesaistīties. 

Pirmā Kopienu nedēļas tikšanās notika JIC “BĀKA” Salacgrīvas novadā. Jau pirmajā dienā mēs pārliecinājāmies, ka Latvija ir bagāta ar gudriem, savu dzimto vietu mīlošiem jauniešiem, kuriem rūp, kuri gatavi diskusijām un risinājumu piedāvāšanai.

 

  1. Kopienu nedēļas diena notika Ānes Jauniešu un bērnu iniciatīvu centrāOzolnieku novadā. Spēcīgi un pārliecināti jaunieši, kuri kopā ar centra vadītāju gatavi Ānes vārdu nest tautās un mainīt esošos stereotipus. Klausoties pat nenopietnās jauniešu runās var atklāt būtiskus izaicinājumus vietējai attīstībai, jo kā zināms – katrā jokā slēpjas daļa patiesības. Jauniešu vārdos un darbos saklausījām, cik nozīmīgi Ozolnieku novada pārvaldes pārstāvjiem ir sniegt atbalstu iniciatīvam ārpus novada centra, jo tās spēj dot spēcīgus impulsus apdzīvotu vietu vitalitātes saglabāšanai.
  2. Kopienu nedēļas dienā viesojāmies Alsungas Vidusskolā Alsungas novadā. 7. -12. klašu skolēni izzināja bažas saistībā ar dzīvi Alsungas novadā, piemēram, skolēni uztraucās, ka Alsungas novads tiks apvienots ar Kuldīgas novadu, kā rezultātā zudīs Alsungas novada identitāte un pašnoteikšanās. Un, lai sekmētu skolas konkurētspēju un pozitīvo tēlu, izstrādāja risinājumus jaunu iespēju radīšanai Alsungas vidusskolā, ko paši ir gatavi īstenot.

Kopienu nedēļas 4. diena aizritēja JIC “Ideja” Pļaviņu novadā. Iedzīvotāju virzītām iniciatīvām ir būtiska nozīme vietējā attīstībā. Mēs katrs esam spējīgs virzīt nacionāla un pat starptautiska mēroga iniciatīvas. Taču, jebkura mēroga idejai, nepieciešams atbalsts no stratēģiski noteiktiem sadarbības partneriem dažādos sektoros. Pļaviņu novada jaunieši ir gatavi īstenot gan kampaņas, gan realizēt idejas savas un apkārtējo iedzīvotāju dzīvesvides uzlabošanai Pļaviņu novadā. Šiem jauniešiem vajadzīgs atbalsts no dažādu sektoru pārstāvjiem vietējā mērogā, kas apliecinātu iedzīvotāju ticību jauniešu spējām radīt pozitīvas pārmaiņas. Vēl būtiski kvalitatīva darba ar jauniešiem nodrošināšanā ir jauniešu līderis – procesu virzītājs, uzticības persona. Cilvēks, kurš spējīgs izveidot atbalsta sistēmu jauniešu ideju realizēšanai un deleģē viņiem pienākumus, uzticoties viņu varēšanai. Jauniešiem Pļaviņās noteikti ir šāds cilvēks!

Noslēdzošā Kopienu nedēļas tikšanās Jauniešu centrā “Balgas strops” Vecpiebalgas novadā. Kopiena ir cilvēku veselums, kas satiekas konkrētu iemeslu vadīti, piemēram, pašdarbnieku kopienas, kas tiekas, lai trenētu savas dejas, dziedāšanas vai citas aktīvas, radošas prasmes. Vēl kāds labs piemērs, lai izprastu kopienu būtību ir māmiņu klubi, vai citi formāli vai neformāli interešu klubi, kuros cilvēki, dažādu jomu pārstāvji, tiekas, jo viņus vieno kāda konkrēta interese. Arī jauniešu centri ir tā vieta, kurā var pulcēties kopienas pārstāvji, taču, lai katrs indivīds sajustu, ka viņš ir daļa no šīs jauniešu centra kopienas, jauniešu centra vadītājiem ir jāīsteno mērķtiecīgas darbības, kas skaidri parādītu ko dalībnieki gūs nākot uz jauniešu centru. Jauniešu centrs nav tikai brīvā laika pavadīšanas vieta uzgaidāmās telpas veidā, kā koridors starp vienu noslēgušos dienas daļu līdz nākamās sākumam. Jauniešu centrs ir vai var kļūt par sevis pilnveidošanas, ideju ģenerēšanas un realizēšanas epicentru vietējā līmenī, kurā katrs spējīgs piedalīties.

Kontakti:

Anita Seļicka

Latvijas Lauku foruma izpilddirektore

epasts: anita.selicka@gmail.com, 29442492

 

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi